Sköldkörtelrubbning kan förklara ofrivillig barnlöshet

Publicerad:

Sköldkörtelhormoner hos mamman spelar en viktigare roll för fertilitet, graviditet och embryots utveckling än vad man tidigare trott. Genom att kontrollera och justera hormonvärdena hos alla sköldkörtelsjuka kvinnor som har svårt att bli gravida skulle troligtvis färre behöva behandlas för fertilitetsproblem.

Sköldkörtelsjukdom är en av Sveriges största kvinnliga folksjukdomar. En studie på Danderyds sjukhus visar att sköldkörtelhormonerna kan inverka på fertilitet, graviditet och embryoutveckling, men att brist på hormonet inte alltid behandlas.

Sedan 2017 kontrolleras sköldkörtelhormoner rutinmässigt hos alla gravida kvinnor vid inskrivning på mödravårdscentralen. Men det räcker inte att kontrollera värdena, de måste också justeras i tid. För låga hormonnivåer kan öka risken för graviditetskomplikationer såsom missfall, ökad blödningsrisk vid förlossning, låg födelsevikt och negativ påverkan på barnets normalutveckling. – Hälften av de sköldkörtelsjuka kvinnorna som undersöktes i studien var medicinskt underbehandlade under de 13 första graviditetsveckorna. Vi vet att även marginellt avvikande hormonnivåer kan ha betydelse, säger Frida Hosseini-Akram, överläkare och medicin doktor gynekologi och obstetrik vid Danderyds sjukhus.

Fostret är helt beroende av mammans hormonnivåer eftersom att det producerar egna sköldkörtelhormoner först vid vecka 18–20. I hälften av laboratoriets tester tillsattes sköldkörtelhormoner så att hormonkoncentrationen var densamma som hos friska kvinnor. – Vi såg att utvecklingen blev bättre i de tester som hade tillskott av sköldkörtelhormoner jämfört med testerna med standardlösningen, säger Frida Hosseini-Akram.

Tre missfall i rad drabbar 1–3 procent av alla gravida kvinnor och orsaken hos hälften av dem är okänd. I studien har forskarna studerat sköldkörtelreceptorer i äggledare och sett att de förekommer i olika delar av äggledaren. Hormonerna ser ut att kunna påverka äggledarna och livmoderslemhinnan vid embryots implantation. – När vi jämförde kvinnor med upprepade missfall och fertila kvinnor såg man skillnader i livmoderslemhinnan som var sköldkörtelhormonsrelaterade, förklarar Frida Hosseini- Akram.

Kvinnliga diabetespatienter har sedan länge förbehandlats innan graviditet och följts rutinmässigt inom mödravården. – Sköldkörtelsjuka kvinnor ska informeras och kontrolleras innan graviditet precis som diabetespatienter. Det är viktigt att sköldkörtelsjuka kvinnor gör det viktiga blodprovet direkt efter konstaterad graviditet och att de omgående justerar medicindosen. Hos friska kvinnor ökar sköldkörtelproduktionen med upp till 50 procent under graviditet, säger Kerstin Brismar, professor och specialistläkare i diabetologi och endokrinologi.

Läs mer om forskningen här: Endocrine and paracrine factors related to pregnancy and infertility

Mer Forskning