Statsvetaren Katarina Barrling om faktaresistens och forskning

Publicerad:

”Tänk er en grupp människor som styrs av dogmer och grupptryck. Som när dogmerna ifrågasätts, rycker ut till deras försvar. Som tror sig om att vara självständigt tänkande, men för det mesta inte är det. Som anser att deras sätt att se på världen är det enda rimliga. Och som granskar varandra så att ingen avviker från de vedertagna lärosatserna.

Vad är det för samhälle jag talar om? En religiös sekt? Ett politiskt parti? Nej. Det är vetenskapssamhället, och beskrivningen kommer från fysikern och vetenskapshistorikern Thomas Kuhn.”

Krönikan kan hjälpa till att förklara varför det går så trögt att förändra vården av sköldkörtelsjukdomar. I slutet ger den ändå hopp om förändring.

Till Krönikör Katarina Barrling om faktaresistens och forskning, på Sveriges Radio P1.

Mer Forskning Mer Media & opinion