Stora möjligheter med individanpassad sjukvård

Publicerad:

”Om läkarna vågar utgå ifrån varje patients symtom kan individanpassad sjukvård innebära en revolution för sjukvården. Det kan handla om att behandla tumörer utifrån dessas unika DNA eller att inse att utbrändhet kan bero på fel på sköldkörteln, trots att patientens värden är inom det normala referensintervallet. Samtidigt blir det mer komplicerat att stödja sig på ”vetenskap och beprövad erfarenhet” när läkarna måste analysera varje fall noga och inte kan luta sig mot standardbehandlingar.”

Detta är ingressen i en mycket läsvärd artikel från 2015 – som är om möjligt ännu mer relevant idag tre år senare då vi kommit längre i utvecklingen – publicerad på Forskning.se, där frilansjournalisten Timothy Tore Hebb intervjuar Erik Eliasson, professor i klinisk farmakologi vid Karolinska institutet, Tobias Sjöblom, som forskar i molekylär cancergenetik vid Uppsala universitet, och Ove Törring, överläkare på Södersjukhuset i Stockholm och docent vid institutionen för klinisk forskning och utbildning på Karolinska sjukhuset.

Till artikeln i sin helhet

 

Mer Media & opinion