Stort genomslag för sammanställd läkemedelsstatistik

Publicerad:

Förbundet skrev i dagarna ett pressmeddelande per län om hur allt fler kvinnor behandlas för sköldkörtelsjukdom.

Ur pressmeddelandet:

”Var tionde kvinna över 20 år behandlades under 2019 för underfunktion i sköldkörteln. Den största ökningen finns bland yngre kvinnor i åldrarna 20–39 år, där antalet fördubblades under åren 2006–2019, visar färsk läkemedelsstatistik från Socialstyrelsen som Sköldkörtelförbundet sammanställt.


– Siffrorna pekar på ett stort behov av forskning om varför sköldkörtelsjukdomar ökar så dramatiskt, inte minst hos unga kvinnor. Denna folksjukdom som drabbar var tionde kvinna i Sverige måste prioriteras högre, säger Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet.

I en rapport från 2018 slår Socialstyrelsen fast att det behövs ett kunskapsstöd till regionerna för att möta den stora ökningen av patienter och minska de stora variationerna i hur patienterna behandlas. Trots att rapporten kom för två år sedan har arbetet med att ta fram ett sådant kunskapsstöd ännu inte påbörjats. I Sverige finns inte heller något nationellt kvalitetsregister för sköldkörtelsjukdomar där uppföljning av behandling, livskvalitet, långtidseffekter och samsjuklighet dokumenteras.

– Trots behandling mår många personer med sköldkörtelsjukdom dåligt. För att fler ska må bra bör regionerna införa vårdprogram och kvalitetsregister som ökar kunskapen om hur vården fungerar och kan förbättras, säger Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet.”

För mer information:
Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet, anna.bergkvist@skoldkortelforbundet.se

Fler medier har rapporterat, däribland:

P4 Stockholm – Fler kvinnor drabbas av problem med sköldkörteln

P4 Dalarna – Stor ökning av sköldkörtelsjukdom – Camilla en av de som drabbats

P4 Halland – Fler i Halland drabbade av sjukdom i sköldkörteln

Bärgslagsbladet – Fler unga kvinnor i länet drabbade av kronisk hormonsjukdom

P4 Kronoberg – Allt fler kvinnor drabbade av sjukdom i sköldkörteln

Barometern – Allt fler kvinnor i Kalmar län sköldkörtelsjuka

Nya Wermlands-tidningen – Allt fler värmländska kvinnor är sköldkörtelsjuka

Avesta tidning – Allt fler kvinnor i Dalarna sköldkörtelsjuka – dramatisk ökning: ”Måste prioriteras högre”

Sydnärke nytt – Sköldskörtelsjuka drabbar allt fler kvinnor

Det totala genomslaget för pressmeddelandet blev 37 webbpubliceringar, 35 tryckt press och 16 inslag i tv/radio (radioinslagen i P4 sändes ofta flera gånger under dagen då de publicerades.

Vi är oerhört glada för genomslaget för vårt budskap att vårdprogram och kvalitetsregister behöver införas för att bättre uppföljning behöver ske av personer med sköldkörtelsjukdom.

 

Mer Media & opinion Mer Förbundets påverkansarbete