SvD Debatt: ”Samla kunskapen kring kvinnosjukdomar”

Publicerad:

Ödemsjukdomar och sköldkörtelsjukdomar är kroniska sjukdomar som främst drabbar kvinnor, och många får inte hjälp av vården. Därför behövs tydliga riktlinjer och ett nationellt kunskapscenter för kvinnosjukdomar. I dag skriver Sköldkörtelförbundet tillsammans med representanter för patientföreningar, professionsföreningar och fackförbund på SvD Debatt.

Det finns flera likheter mellan ödemsjukdom och sköldkörtelsjukdom. Det är kroniska sjukdomar som i mycket hög utsträckning drabbar kvinnor. Sjukdomarna är inte dödliga men skapar stort lidande för de drabbade. Dessutom leder det till stora samhällskostnader när människor inte kan jobba fullt ut.

Vårdpersonal är inte alltid medveten om den fullständiga sjukdomsbilden och dess symtom, vilket kan orsaka att drabbade får lida i flera år innan de får en diagnos, kan påbörja en behandling och få stöd i sin behandling och rehabilitering genom personcentrerad vård.

Därför vill vi föreslå:

  • Nationellt kunskapsunderlag och riktlinjer. Att Socialstyrelsen skyndsamt ska ta fram ett nationellt kunskapsunderlag och riktlinjer för dessa sjukdomar, som inte minst kommer att underlätta primärvårdens teamarbete.
  • Ett nationellt kunskapscenter. Att regeringen ska inrätta ett professionsöverskridande, nationellt kunskapscenter för kvinnosjukdomar för att samla den expertis som finns. Målet ska vara att hjälpa patienter med lipödem, sköldkörtelsjukdom och andra sjukdomar som främst drabbar kvinnor att kunna leva värdiga liv.

Oavsett vilka partier som får bilda regering hoppas vi att det finns ett stort engagemang och en vilja att stötta och uppmuntra dessa förslag.

Debattartikeln är undertecknad av:

Margareta Haag, ordförande Svenska Ödemförbundet

Anna Bergkvist, ordförande Sköldkörtelförbundet

Sara Barsjö, tf ordförande Fysioterapeuterna

Sofia Kühner, ordförande Kvinnliga läkares förening

Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter

Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet

Läs hela debattartikeln här:

Samla kunskapen om kvinnosjukdomar

Publicerad: 19 september 2022

Mer Media & opinion Mer Förbundets påverkansarbete Mer Nyheter för professionen