Svensk vårdpersonal får bottenbetyg i att prata med patienter

Publicerad:

”I rapporten ”Vården ur befolkningens perspektiv 2016 – en jämförelse mellan Sverige och tio andra länder” får Sverige bland de sämsta resultaten när patienter tillfrågats om vårdpersonal känner till viktig information och patientens historia och förklarar på ett sätt som är lätt att förstå. Sverige är det land där lägst andel av patienterna anger att de får hjälp av sin ordinarie läkare med att koordinera eller planera sin vård. Endast drygt var tredje patient har fått information om tänkbara biverkningar vid läkemedelsbehandling. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys konstaterar att Sverige återigen har svaga resultat på viktiga områden som information och delaktighet.”

Läs artikeln i sin helhet på SvD.se

Till rapporten Vården ur befolkningens perspektiv 2016

Mer Media & opinion Mer Hälso- och sjukvård