Sveriges Radio uppmärksammar svårigheten för hypotyreospatienter att få rätt medicin

Publicerad:

”Det är få läkare som är villiga att skriva recept på medicin baserat på torkat svinsköldkörtel på grund av kunskapsbrist om preparaten. Det här innebär att många patienter med sköldkörtelsjukdom inte får den medicin de har rätt till. En vårdskandal kallar man det på Sköldkörtelförbundet där man möter många patienter som får jaga efter läkare som är villiga att skriva ut naturligt sköldkörtelhormon, när standardmedicinen inte fungerar.”

Till fortsättningen av artikeln: Många sköldkörtelpatienter nekas medicin de har rätt till

”Efter många års kamp med sin vårdcentral lyckades Nina engagera både läkare och verksamhetschefen på sin vårdcentral. Nu är de villiga att hjälpa henne med att skriva licens för naturligt sköldkörtel, medicin de tidigare vägrat henne.”

Till fortsättningen av artikeln: Så gjorde Nina för att få hjälp mot sin hypotyreos

”Nytt hopp om bättre vård för personer med sköldkörtelsjukdom. För nu ska SKL snart gå ut med ett kunskapsstöd till personal inom primärvården.” ”Över 450 000 personer i Sverige har en rubbning i sköldkörteln, och för många av patienterna innebär sjukdomen en kamp om att bli tagen på allvar av sjukvården, enligt Sköldkörtelförbundet. På förbundet har man länge efterfrågat en mer individanpassad sjukvård. Man har också länge lyft problematiken kring att många läkare saknar kunskap om alternativ till standardmedicinering. Och därför välkomnar man SKL:s kunskapsstöd.”

Sköldkörtelförbundet har lämnat in en totalt omarbetad version av SKL:s ursprungliga kunskapsstöd för hypotyreos, med mängder av fotnoter med forskningsreferenser som belägg för allt vi skriver – och med denna press som Sveriges Radio nu sätter på ämnesgruppen för endokrina sjukdomar, är chansen större att de faktiskt tar innehållet på allvar!
Mer Media & opinion