TV4 Nyheterna rapporterar: Sköldkörtelförbundet: ”En stor samhällsekonomisk förlust”

Publicerad:

Förbundet kommenterar ökningen av behandling av hypotyreos i Nyheterna på TV4. Trots behandling mår många personer med sköldkörtelsjukdom dåligt. För att fler ska må bra bör regionerna införa vårdprogram och kvalitetsregister som ökar kunskapen om hur vården fungerar och kan förbättras.

Här kan du se hela klippet med förbundets ordförande Anna Bergkvist

Läkaren Viveka Gyberg håller med om att det är en stor folksjukdom och tycker det är glädjande att den lyfts upp. Gyberg menar att den ökar för att den fått mer uppmärksamhet och mödravården screenar gravida. Hon fortsätter och säger att vården också sätter in behandling tidigare idag och behandlar även vid mildare tillstånd. Gyberg håller dock med förbundet om att vi vet för lite.

Här kan du se hela klippet med läkare Viveka Gyberg

Mer Media & opinion Mer Förbundets påverkansarbete