Vad behöver svensk sjukvård? – EKOTs enkät Sveriges största patientföreningar inför valet

Publicerad:

Ekot har frågat de 25 största patientföreningarna om vad de vill se för förändringar i vården, 20 har svarat och Sköldkörtelförbundet är en av dem.

– Vi lyfte vikten av nationella riktlinjer för sköldkörtelsjukdom, ett nationellt vårdprogram och ett nationellt kvalitetsregister som de viktigaste frågorna. Inom många andra stora folksjukdomar som hjärtsjukdom och diabetes, är detta en självklarhet sedan länge, säger Anna Bergkvist ordförande för Sköldkörtelförbundet.

Mer Media & opinion Mer Förbundets påverkansarbete