18 000 namn för en bättre sköldkörtelvård nu hos socialministern

Publicerad:

Mitt under Internationella sköldkörtelveckan, Thyroid Awareness Week, överlämnade Sköldkörtelförbundet namninsamlingen för en bättre sköldkörtelvård till socialdepartementet och socialminister Lena Hallengren, via dennes stabschef Tobias Lundin Gerdås.

100 berättelser från ”de vårdlösa” och ett följebrev, medföljde de 18 000 namnen, tillsammans med förbundets Sifo-rapport och intressepolitiska program. Se följebrevet nedan. Vi fick sedan 45 minuter med socialministerns ”öron” Tobias Lundin Gerdås, då vi presenterade och diskuterade problemen inom sköldkörtelvården idag, de nödvändiga förändringar vi ser, hur vården kan nå dit och vad socialdepartementet kan göra för vår patientgrupp. Tobias Lundin Gerdås kommer att se till att socialministern blir insatt i vad vi talade om under mötet, och utöver våra dokument kommer hon även att ta del av vår Powerpoint-presentation.

Till socialminister Lena Hallengren Stockholm 23 maj 2019

Hypotyreos eller underfunktion i sköldkörteln är en av Sveriges största folksjukdomar med över 465 000 drabbade, framförallt kvinnor. Allt fler blir sjuka, på 10 år har antalet ökat med 42 procent. Gruppen 20-40 år ökar mest, med nästan det dubbla sedan 2007.

En SIFO-undersökning från 2018 visar på stora brister i behandlingen. Var femte patient (92 000) fortsätter att må dåligt och 275 000 har kvarstående symtom trots behandling. Dessa patienter erbjuds idag ingen hjälp. Deras förtroende för vården är lågt liksom deras uppfattning om läkarnas kunskap om hypotyreos. Dagens sköldkörtelvård erbjuder ”EN medicin för alla” utan hänsyn till individens unika sjukdomsbild eller symptom. Bara 2 procent av patienterna erbjuds alternativ.

46 000 hypotyreossjuka hindras i dag från att arbeta på grund av sin vikande hälsa. Förutom stort lidande medför det stora samhällskostnader. Bara ersättningarna till alla som inte kan arbeta uppgår till uppemot 7 miljarder kronor varje år.

Källor: Socialstyrelsen 2018, Sifo-rapport 2018

Sköldkörtelförbundets viktigaste krav:

Ökad forskning på sköldkörtelområdet.

• Framtagande av nationella riktlinjer eller nationella vårdprogram samt ett kvalitetsregister för sköldkörtelsjukdom.

• Att personer med sköldkörtelsjukdom ska ha rätt till en individanpassad behandling.

• Etablerande av kliniska forsknings- och kompetenscentra med specialistmottagning (sköldkörtelkliniker) för sköldkörtelrelaterade besvär.

Med rätt och individanpassad vård skulle fler få tillbaka sin hälsa och kunna återgå till arbete. Vi förväntar oss därför att regeringen tar sitt ansvar och gör det som krävs för att ge sköldkörtelsjukdom samma förutsättningar som andra folksjukdomar.

Om Sköldkörtelförbundet: Sköldkörtelförbundet är Sveriges största organisation för personer med sköldkörtelsjukdom och som aktivt arbetar för bästa möjliga hälsa hos sköldkörtelpatienter och för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård, i enlighet med Sveriges Patientlag (2014:821). Genom kontakter och möten med politiker, myndigheter, vårdgivare, läkemedelsbolag och intresseorganisationer, i och utanför Sverige, arbetar vi för att skapa ett organiserat samarbete på bred front och därmed påverka vården till det bättre. Vi anser att forskning är vägen framåt för att utveckla såväl diagnostik som behandling av sköldkörtelsjukdom.

Mer Media & opinion Mer Förbundets påverkansarbete Mer Hälso- och sjukvård