Arbetsterapeuten Sandra Klasson hyllas för sitt arbete om hypotyreos

Publicerad:

Arbetsterapeuten Sandra Klasson vann utmärkelsen som årets arbetsterapistudent 2022. Hon får utmärkelsen för sitt arbete med att skapa vardagliga aktiviteter för personer med sköldkörtelsjukdomen hypotyreos. Priset delas ut av Sveriges Arbetsterapeuter.

”Utmärkelsen tilldelas Sandra Klasson, Hälsohögskolan Jönköping för hennes arbete kring fungerande vardagliga aktiviteter för personer med sköldkörtelsjukdomen hypotyreos, en ny arena för arbetsterapeuter. Genom ett stort eget intresse och engagemang under såväl VFU som i examensarbete har arbetet bidragit till att synliggöra betydelsen av arbetsterapi hos personer med hypotyreos samt behovet av fortsatt forskning inom området. Arbetet är ett gott exempel på hur studenter, redan under grundutbildning, kan bidra till utveckling av inte bara sin kommande profession utan av svensk hälso- och sjukvård generellt. Genom sitt arbete har Sandra lyft upp och synliggjort värdet av arbetsterapeutens insatser för personer med hypotyreos och på så sätt visat värdet av arbetsterapi inom ett nytt område.”, skriver juryn i sin motivering.

Sköldkörtelförbundet instämmer i hyllningskören och vill tacka Sandra för det fantastiska arbete du gör för personer med sköldkörtelsjukdom!

Text: Katarina Nydahl

Mer Hälso- och sjukvård Mer Nyheter för professionen