D-vitamintillskott minskar antikroppar vid hypotyreos

Publicerad:

Brist på D-vitamin är vanligt vid sköldkörtelsjukdom. En nyligen gjord genomgång av flera studier bekräftar att tillskott av vitaminet kan minska nivåer av antikroppar mot sköldkörteln.  

Studiens tre viktigaste resultat: 

  • Tillskott med D-vitamin 1000 till 5000 IE per dag kan minska immunförsvarets produktion av antikroppar riktade mot sköldkörteln
  • Enbart tillskott 3 månader eller mer hade den effekten
  • Enbart D-vitamin i formen D3 (kolekalciferol) har den effekten.

Den vanligaste typen av hypotyreos är autoimmun och kallas Hashimotos sjukdom. D-vitamin spelar en viktig roll i immunförsvaret och det är vanligt att ha brist vid autoimmuna sjukdomar, inklusive Hashimotos. Men bara för att det är vanligt att ha brist på D-vitamin vid autoimmuna sjukdomar är det inte säkert att bristen är en orsak till sjukdomen. Kanske är det istället en konsekvens av den?

Studier med tillskott intressanta

Därför är det intressant att titta på hur immunförsvaret påverkas av tillskott av D-vitamin. Forskare vid ett kinesiskt universitet har samlat studier där patienter med hypotyreos behandlats med D-vitamintillskott i syfte att minska immunförsvarets reaktion på sköldkörteln.

Till sin hjälp har de använt studier som riktar in sig på nivåer av antikropparna TPO och TG.  Tyroideaperoxidas (TPO) och tyreoglobulin (TG) finns i sköldkörteln och vid sköldkörtelsjukdom kan de bli mål för immunförsvarets attack. Därför är det vanligt med förhöjda nivåer av antikroppar mot TPO och TG vid sköldkörtelsjukdom. Immunförsvarets överreaktion gör att omkringliggande vävnad förstörs och det gör att sköldkörteln inte kan utföra sitt jobb med att producera hormoner. Till följd av det får vi hypotyreos.

Vill kunna påverka autoimmuniteten

Det finns sedan tidigare studier som med blandade resultat undersökt om D-vitamin kan påverka de autoimmuna processerna vid Hashimotos. Studien som nu gjorts jämförde och samlade dessa studier för att se om det gick att utläsa något samstämmigt resultat.

Åtta studier inkluderades i genomgången och forskarna konstaterar att både nivåer av TPO och TG minskar med D-vitamintillskott där dosen var mellan 1000 och 5000 IE per dag.

Dessutom är det viktigt att ta tillskott i minst 3 månader eftersom kortare behandling inte har effekt.

Till sist är det även viktigt att välja tillskott i formen D3 (kolekalciferol) och inte D2 (ergokalciferol). D3 är mer aktivt än D2 och det är troligen det som gör skillnaden.

Däremot analyserade inte denna studie hur tillskott av D-vitamin påverkar nivåer av sköldkörtelhormoner. Det framgår inte heller om de som från början hade brist fick bättre resultat av tillskott än de med redan tillräckliga nivåer.

Text: Katarina Fornander har en magister i Biomedicin från KI och är journalist inom medicin och hälsa. Hon har skrivit ”Efter Graves – Din väg till läkning” om Graves sjukdom, som är den vanligaste typen av hypertyreos och vad du kan göra för att återhämta dig efter sjukdomen. Hennes senaste bok är ”Sköldkörteldagboken – 6 månader med nya insikter om din hälsa”, där du kan skapa en hälsobok som handlar om dig och vad du mår bra av.

Referens

Zhang J, Chen Y, Li H, Li H. Effects of vitamin D on thyroid autoimmunity markers in Hashimoto’s thyroiditis: systematic review and meta-analysis. J Int Med Res. 2021 Dec;49(12):3000605211060675.

Hela studien kan du läsa här 

Känns skönt att kunna stötta

“Det känns på något sätt skönt att kunna stötta, genom ett medlemskap. Jag bryr mig jättemycket om det här, just eftersom det är nånting som har påverkat mig och mitt liv väldigt mycket. Så det är jätteviktigt att Sköldkörtelförbundet finns. Och om det lilla kan bidra till något större för mig och för andra, så är det ju jättebra.”

/Emma, 27, medlem sedan 2019

Gå med i Sköldkörtelförbundet du också! Se vad ett medlemskap kan ge dig och vad ditt stöd bidrar till »

Mer Forskning