Därför får cytokinerna oss att må sämre – och vad du kan göra åt det

Publicerad:

Proinflammatoriska cytokiner kan påverka produktionen av dopamin. Dopamin är nödvändigt för att hjärnan ska fungera och reglerar sådant som motivation, koordination, minnet och om vi känner oss glada eller ledsna.

Proinflammatoriska cytokiner är proteiner/signalmolekyler som produceras av immunförsvaret och utsöndras vid bland annat skada, stress eller inflammation. (Proinflammatorisk är motsatsen till anti-inflammatorisk). Delar av immunsystemet aktiveras samtidigt som cytokinerna skickar signaler till hjärnan. När den här processen drar igång kan man känna sig trött, hängig och febrig – ungefär som vid en långvarig förkylning.

Det är sedan tidigare känt att proinflammatoriska cytokiner också finns i ökad mängd hos människor med psykiska sjukdomar, exempelvis bipolär sjukdom och schizofreni. Halterna av proinflammatoriska cytokiner är även förhöjda hos personer som är deprimerade.

– Det handlar om en mild men kronisk inflammation som kan orsakas av upprepad eller långvarig psykisk och social stress, men även av olämpliga kostvanor, säger Nikolaos Venizelos i ett pressmeddelande från Örebro universitet.

Det han och forskarlaget nu kan visa är att fyra särskilda sorters proinflammatoriska cytokiner minskade upptaget av tyrosin. Tyrosin är ämnet som bygger upp dopaminet, men också noradrenalin och sköldkörtelhormon. Genom experiment på odlade hudceller – fibroblaster – kunde Nikolaos Venizelos konstatera att upptaget av tyrosin nästan halverades när proinflammatoriska cytokiner tillfördes.

Så för att sammanfatta kedjan: Höga halter av proinflammatoriska cytokiner ger ett minskat upptag av tyrosin. Det kan i sin tur ge lägre halter av (bland annat) dopamin, vilket kan leda till att vi mår sämre.

I likhet med dopamin är även serotonin ett välbefinnandehormon. De proinflammatoriska cytokinerna har visat sig även minska upptaget av tryptofan – ett ämne som bygger upp serotonin.

Nikolaos Venizelos leder Örebro universitets uppmärksammade projekt där invånarna på den grekiska ön Ikaria ska studeras. Forskarnas intresse beror på att öborna blir väldigt gamla samtidigt som de är friska även i hög ålder.

– Generellt bär många äldre ofta på lindriga kroniska inflammationer. De behöver inte vara sjuka, men det innebär en ökad risk för att drabbas av sjukdomar som exempelvis diabetes och demens. Det är en av sakerna jag vill göra på Ikaria – mäta olika cytokiner i blodet på öborna. Låga cytokinhalter kan tala för att befolkningen är befriad från kroniska inflammationer. Det kan i så fall vara en av förklaringarna till att de når så hög ålder och ändå är välmående.

Att minska inflammationen
Sätt att naturligt minska inflammation i kroppen är att äta en anti-inflammatorisk kost (autoimmun kost, AIP) samt reducera stressnivån i kroppen genom t ex yoga och meditation. Läs mer om autoimmun kost.

Naturliga sätt att boosta dopaminet är genom t ex:

  • Matcha te (ett särskilt grönt te – läs mer om grönt te och hjärnan)
  • Mucuna pruriens
  • Beta-phenylethylamin
  • Blåbärsextrakt
  • Selen
  • N-acetylcystein
  • DL-phenylalanin
  • N-acetyl L tyrosin
  • Vitamin B6 – P-5-P

Läs mer hos Dr Datiz Kharazzian

Diskutera gärna med en näringsterapeut hur du bäst tillgodogör dig dessa naturliga ämnen som finns som preparat.

Till studien: Proinflammatory Cytokines and Oxidative Stress Decrease the Transport of Dopamine Precursor Tyrosine in Human Fibroblasts

Till pressmeddelandet: Studie som psykiatrin kan ha stor nytta av – cytokiner kan påverka dopaminet

Mer Forskning