Hjärndimma och sköldkörteln – Hur hänger det ihop?

Publicerad:

Sköldkörtelhormoner och hjärnhälsa är tätt sammanlänkade. Många med över- eller underfunktion i sköldkörteln rapporterar symtom från hjärnan, även om de får behandling. Hjärndimma är ett av de vanligaste. 

Hjärndimma är en grupp av symtom som inkluderar låg energi, problem med minnet, sömnighet och svårigheter med koncentrationen. Du kanske även känner till att du med sköldkörteldiagnoser kan drabbas av hjärntrötthet? Hjärndimma innehåller tre delar, varav hjärntrötthet är en.

Hjärndimmans tre delar: 

 • Hjärntrötthet
 • Kognitiva svårigheter som sämre minne eller problemlösning
 • Förvirring (1). 

Hjärndimma och hjärntrötthet är inte exklusiva för någon sjukdom utan kan finnas tillsammans med många diagnoser, bland andra: trauma mot huvudet, Covid-19 eller Multipel Skleros. Därför ser man hjärndimma som ett symtom på annan sjukdom eller som i fallet med sköldkörtelsjukdom, symtom på hormonobalans. Det är alltid viktigt att överväga ytterligare orsaker till hjärndimman förutom din sköldkörtel. Du kan uppleva flera perioder med hjärndimma och alla behöver inte ha samma orsak. 

Hjärndimma kan finnas kvar efter att du fått behandling för din sköldkörtelsjukdom. Då behöver du tillsammans med en lyhörd läkare arbeta för att prova ut behandlingsalternativ och se om det minskar symtomen. Läs mer om behandling här. 

Sköldkörtelsjukdom och hjärndimma

2022 publicerades en studie med över 5000 personer som upplevde hjärndimma och samtidigt behandlades för hypotyreos. Den visar bland annat: 

 • Medelåldern bland de som deltog i undersökningen var cirka 50 år
 • Nästan alla var kvinnor
 • 47 procent hade problem med hjärndimma innan de fick sin diagnos 
 • 79 procent hade ofta problem med hjärndimma
 • Trötthet, problem med minnet, sömnighet och svårt att fokusera var de vanligaste symtomen
 • Mer vila eller motion var det patienterna upplevde hjälpte bäst 
 • En grupp angav att tillägg med T3 (oftast Liothyronin) hjälpte, särskilt för patienter över 50 år
 • Relationen med läkaren upplevdes som mycket viktig för att hjälpa patienten hantera hjärndimman (2).

Varför får vi hjärndimma vid sköldkörtelsjukdom? 

Det finns flera anledningar till att vi får hjärndimma när sköldkörtelhormonerna inte är i balans. Alla orsaker är inte helt klarlagda, men här är några av dem: 

 • Sköldkörtelhormoner i balans är helt avgörande för en hälsosam hjärna från att vi är foster. Helena Filipsson Nyströms forskning visar hur hjärnan påverkas negativt när vi har för mycket hormon och risken för hjärntrötthet ökar. Stefan Sjöbergs forskning har visat att mängden T4 (hormonet som finns i Levaxin) som tar sig in i hjärnan, relativt hur mycket som finns i blodet, är den viktigaste variabeln för att förutsäga livskvalitet vid hypotyreos. 
 • Sköldkörtelhormoner behövs för att vi ska bilda energi till alla aktiviteter i celler, inklusive hjärnceller. Med för lite hormon saknas energin i cellen för att den ska kunna utföra sina uppgifter. En studie visar att när vi inte har tillräcklig behandling för hypotyreos, går det att mäta lägre aktivitet i bland annat hjärnans områden som hanterar kognition och känslor (3).
 • En annan studie visar hur både för mycket och för lite hormon minskar blodflödet till hjärnan, vilket gör att den inte får tillräckligt med syre, energi eller näringsämnen (4). Det i sin tur kan leda till hjärndimma. 
 • Högt blodtryck är vanligt vid sköldkörtelsjukdom och en möjlig orsak till hjärndimma (5)

Näringbrist och hjärndimma 

Hjärndimma kan vara en konsekvens av näringbrister. För lite sköldkörtelhormon förändrar pH i tarmen, något som försvårar inte bara upptag av läkemedel utan även näringsupptag. Flera näringsämnen som är beroende av rätt pH för att tas upp, inklusive järn och B12, är också viktiga för hjärnhälsan (7, 8). Både järnbrist och B12-brist är vanligt vid sköldkörtelsjukdom (9, 10)). 

Det är också vanligare vid sköldkörteldiagnoser med en autoimmun sjukdom, perniciös anemi, som leder till att B12 inte tas upp i tarmen (11, 12).

Låga nivåer av D-vitamin förekommer ofta hos personer med sköldkörtelsjukdom. D-vitamin i tillräckliga mängder är viktigt för hjärnhälsa (13). 

Det finns dock ännu inga studier som visar att brist på dessa näringsämnen orsakar hjärndimma vid sköldkörtelsjukdom. Tänk på att aldrig ta tillskott av järn om du inte har en konstaterad brist eftersom överskott kan vara skadligt. Om du tar stora doser D-vitamin rekommenderas alltid att du testar dig först. 

Behandling för hjärndimma 

Det viktigaste steget om du upplever hjärndimma är att säkerställa att du har en behandling av sköldkörteln som är optimal för dig.

Brigitta Johansson och Lars Rönnbäck driver hemsidan https://brainfatigue.se/behandling/ där de delar med sig av behandlingsmöjligheter för hjärntrötthet. 

En studie kring hyportyreos och hjärndimma nämner även möjligheten att använda kognitiv rehabilitering. Det är idag vanligast vid neurologiska sjukdomar (14).

Viktigt att tänka på andra medicinska orsaker 

Både vid hypo- och hypertyreos är det vanligt att ha andra autoimmuna sjukdomar, varav flera är kopplade till hjärndimma (15, 11). 

Andra orsaker kan vara:

 • Hjärt-kärlsjukdom
 • Virusinfektioner
 • Migrän
 • Sömnapné
 • Psykisk ohälsa. 

Text: Katarina Fornander har en magister i Biomedicin från KI och är journalist inom medicin och hälsa. Hon har skrivit ”Efter Graves – Din väg till läkning” om Graves sjukdom, som är den vanligaste typen av hypertyreos.

Det handlar om att få ett fullvärdigt liv


”Jag blev medlem för att förbundet började driva frågan om individanpassad vård. Man läser om så många som inte får hjälp för att läkare verkar gå efter någon mall och stirra sig blinda på provresultatet. Jag vill att läkare ska se till personens mående mer, för det handlar om att få ett fullvärdigt liv.”

/Ulrika, 56, medlem sedan 2019

Gå med i Sköldkörtelförbundet du också! Se vad ett medlemskap kan ge dig och vad ditt stöd bidrar till »

 

Referenser

 1. Brain Fog Scale (BFS): Scale development and validation. Agata Debowska et al. , Pers. Ind Differences, Volume 216, January 2024.
 1. Ettleson MD et al., Brain Fog in Hypothyroidism: Understanding the Patient’s Perspective. Endocr Pract. 2022 Mar;28(3):257-264. 
 2. Bauer M, et al. Brain glucose metabolism in hypothyroidism: a positron emission tomography study before and after thyroid hormone replacement therapy. J Clin Endocrinol Metab. 2009 Aug;94(8):2922-9. doi: 10.1210/jc.2008-2235. Epub 2009 May 12. PMID: 19435829.
 1. Fani L, et al. Thyroid Status and Brain Circulation: The Rotterdam Study. J Clin Endocrinol Metab. 2022 Feb 17;107(3):e1293-e1302.
 2. https://www.brainhealthregistry.org/news/what-does-high-blood-pressure-have-to-do-with-brain-health/
 3.  Moheet A, et al. Impact of diabetes on cognitive function and brain structure. Ann N Y Acad Sci. 2015 Sep;1353:60-71. doi: 10.1111/nyas.12807. Epub 2015 Jul 1. PMID: 26132277; PMCID: PMC4837888.
 4. Ferreira A, et al., Multilevel Impacts of Iron in the Brain: The Cross Talk between Neurophysiological Mechanisms, Cognition, and Social Behavior. Pharmaceuticals (Basel). 2019 Aug 29;12(3):126. 
 5. Jatoi S, et al., Low Vitamin B12 Levels: An Underestimated Cause Of Minimal Cognitive Impairment And Dementia. Cureus. 2020 Feb 13;12(2):e6976. 
 1. Soliman AT, De Sanctis V, Yassin M, Wagdy M, Soliman N. Chronic anemia and thyroid function. Acta Biomed. 2017 Apr 28;88(1):119-127. doi: 10.23750/abm.v88i1.6048. PMID: 28467346; PMCID: PMC6166193.
 2. Aon M, et al. Vitamin B12 (Cobalamin) Deficiency in Overt and Subclinical Primary Hypothyroidism. Clinical Medicine Insights: Endocrinology and Diabetes. 2022;15:117955142210866.
 3. Meling Stokland AE, et al, Outcomes of Patients With Graves Disease 25 Years After Initiating Antithyroid Drug Therapy. J Clin Endocrinol Metab. 2024 Feb 20;109(3):827-836. 
 4. Kjaergaard AD, et al., Thyroid function, pernicious anemia and erythropoiesis: a two-sample Mendelian randomization study. Hum Mol Genet. 2022 Aug 17;31(15):2548-2559. 
 5. Vellekkatt F, Menon V. Efficacy of vitamin D supplementation in major depression: A meta-analysis of randomized controlled trials. J Postgrad Med. 2019 Apr-Jun;65(2):74-80. 
 6. Samuels MH, Bernstein LJ. Brain Fog in Hypothyroidism: What Is It, How Is It Measured, and What Can Be Done About It. Thyroid. 2022 Jul;32(7):752-763
 7. Antonelli A, Benvenga S. Editorial: The Association of Other Autoimmune Diseases in Patients With Thyroid Autoimmunity. Front Endocrinol (Lausanne). 2018 Sep 13;9:540. 
Mer Forskning