Svängande eller låga värden av sköldkörtelhormon? – Så går det till att testa upptaget

Publicerad:

Upptaget av sköldkörtelhormoner från tarmen är avgörande för dina nivåer i blodet. Har du låga nivåer trots relativt höga doser eller nivåerna svänger – kan det finnas anledning att se över hur upptaget av läkemedel fungerar. 

Cirka en halv miljon svenskar behandlas idag med sköldkörtelhormon, oftast T4 och oftast läkemedlet som heter Levaxin. Läkemedlet tas dagligen i form av tabletter och tas oftast upp bra i tarmen. 

Orsaker till låga eller svängande värden

Hur mycket läkemedel vi behöver är individuellt och beror på många faktorer. Ibland är också nivåerna i blodet varierande, de svänger upp och ner vid olika provtagningstillfällen. Det kan finnas flera orsaker till det bland annat: 

 • Missade doser av läkemedel. En vanlig orsak till svängande värden som du enkelt kan påverka genom att ta ditt läkemedel enligt läkarens ordination. 
 • Högre vikt. En högre vikt gör att det behövs en högre dos av sköldkörtelläkemedel men är normalt ingen orsak till svängande värden. 
 • Andra läkemedel kan påverka upptaget av sköldkörtelhormon. Tala med din läkare om du tar andra läkemedel för att undika den typen av krockar. Vissa typer av antidepressiva kan minska effekten av behandling för sköldkörteln.
 • Mat. En studie visade att de som väntade 45-60 minuter med att äta efter intag av Levaxin fick bättre upptag.
 • Kosttillskott, som järn, kalcium, tyrosin, Q10 och magnesium kan försämra upptaget. 
 • Inflammation i tarmen eller en tarm som generellt inte fungerar som den ska. Exempelvis om du har celiaki kan det störa upptaget av läkemedel. Celiaki är också en vanlig dold orsak till svängande hormonvärden. Många rekommenderar att testa för celiaki vid svängande eller låga värden av okänd orsak trots tillräcklig läkemedelsdos. 
 • Magsyra i tillräckliga mängder har i studier visat sig vara viktigt för upptag av sköldkörtelhormoner. Omeprazol är ett vanligt läkemedel som kan minska mängden magsyra.

Alla dessa kan leda till att du behöver högre doser av sköldkörtelhormon eller svängande värden trots att du tar dina läkemedel regelbundet. 

Att undersöka upptaget av läkemedel

För att utvärdera om det finns problem med upptaget av läkemedel har många tester utvecklats. En ny studie har sammanställt 43 andra studier för att undersöka hur dessa används vid behandling med sköldkörtelhormonet T4 (i Sverige tar vi det oftast i form av Levaxin). 

Författarna till studien tittade på vilka metoder som användes för att testa upptaget, dos och formulering av läkemedel, hur länge testet pågick, hur ofta blodprover togs och andra analyser. Det varierade om testerna gjorts i fastande eller icke-fastade tillstånd, vilken dos som gavs eller om patienten övervakades. 

Efter analysen kom författarna fram till att följande metod kan användas för att testa upptag av Levaxin. 

 • Dosen av T4 ska vara högre än 300 μg, författarna föreslår 1000 μg. 
 • Nivån av FT4 (fritt T4) ska öka mer än 0.40 ng/ dl, eller totala T4-nivån ska öka mer än 6 μg/dl efter en testdos för att upptaget ska anses vara normalt. 

Vad kan man göra om upptaget inte är optimalt? Författarna föreslår: 

 • Öka dosen av T4, samtidigt som regelbundna provtagningarna görs. 
 • Byta till ett annat läkemedel som innehåller T4.
 • Remiss till undersökning hos gastroenterolog (magtarmspecialist) för att leta orsaker i tarmen till det låga upptaget. 

Studien tar inte upp det alternativet, men en möjlighet är också att tillsammans med din läkare prata om när och hur du tar läkemedlet. Vilka andra läkemedel eller kosttillskott du använder och behov av att öka mängden magsyra. På hemsidan Janusmed kan du söka interaktioner för Levaxin eller annat sköldkörtelläkemedel du tar. Allt för att undvika krockar som hindrar att läkemedlet inte tas upp optimalt. 

Text: Katarina Fornander har en magister i Biomedicin från KI och är journalist inom medicin och hälsa. Hon har skrivit ”Efter Graves – Din väg till läkning” om Graves sjukdom, som är den vanligaste typen av hypertyreos.

Referens

Caron P and Declèves X 2023 The use of levothyroxine absorption tests in clinical practice. J Clin Endocrinol Metab. Epub 2023 Mar 14. PMID: 36916146.

Se läkemedelsinteraktioner hos Janusinfo

Länk för att se läkemedelsinteraktioner. Gå in på sidan och fyll i ditt läkemedel, klicka på den blå siffran under rubriken ”Läkemedelsprodukt / substans”.

Direktlänk till interaktioner med Levaxin

Vet vad de pratar om

”Det jag uppskattar mest med Sköldkörtelförbundet är att det känns som att de tar det på allvar, och det kändes som att det var första gången. Det känns som att de vet vad de pratar om och att de inte förminskar det på något sätt.”

/Emma, 27, medlem sedan 2019

Gå med i Sköldkörtelförbundet du också! Se vad ett medlemskap kan ge dig och vad ditt stöd bidrar till »

Mer Forskning