Hemprovtagning för hypotyreos

Publicerad:

Capitainer, ett svenskt medtech-företag med många tidigare lösningar inom självprovtagning, och Life Genomics, ett laboratorium inom genetisk diagnostik har gått samman för att förenkla och förbättra tillgängligheten till hemmabaserade diagnostiska tester för hypotyreos. De har som målsättning att att bredda användningen av Capitainers teknologi och introducera nya tester, särskilt riktade mot  hypotyreos. Som vi vet är Hypotyreos en ofta underdiagnostiserad men vanlig sjukdom och detta har potential att hjälpa vid tidig upptäckt, genom enkel hemprovtagning.

Idag behandlas 480 000 personer i Sverige med levotyroxin (Levaxin eller Euthyrox) för hypotyreos. Drygt 80 % är kvinnor och antalet som får diagnosen ökar år efter år. De flesta får sin diagnos, behandling och uppföljning i primärvården.

I vår rapport ”Uppföljning av hypotyreos i primärvården” framkom det även att endast 53 % kallas till provtagning årligen. I rapporten framkommer det även att 27 procent blir kallade mer sällan än vart tredje år, trots att nivåer bör följas upp minst årligen. Hemprovtagning för hypotyreos har stor potential att öka tillgången till tester och säkerställa att personer har en rätt inställd behandling. Denna utveckling betonar vikten av innovation och tillgänglighet inom sjukvården och från Sköldkörtelförbundets sida kommer vi följa utvecklingen.

Läs hela pressmeddelandet på Capitainers hemsida.

 

 

Mer Forskning Mer Nyheter för professionen