Pressmeddelande: Allvarliga brister i vård av sköldkörtelsjuka

Publicerad:

Hela fem av tio som behandlas för sköldkörtelsjukdom har aldrig fått uppföljning med läkarbesök och bara hälften har fått årlig provtagning. Det visar Sköldkörtelförbundets medlemsundersökning där 2 700 medlemmar svarat på hur deras kroniska sjukdom följs upp och behandlas.

– Undersökningen visar på stora brister i patienternas uppföljning, vilket till viss del förklarar varför så många sköldkörtelsjuka vittnar om att de mår dåligt trots behandling, säger Anna Bergkvist, ordförande i Sköldkörtelförbundet. 

En halv miljon svenskar behandlas för hypotyreos, underfunktion i sköldkörteln. Hypotyreos är en av landets vanligaste kroniska sjukdomar och kräver oftast livslång behandling med levotyroxin (Levaxin/Euthyrox). Vanliga symtom är trötthet, nedstämdhet, minnesproblem, värk och infertilitet. 

Hälften av de som svarat på Sköldkörtelförbundets undersökning, 49 procent, har aldrig blivit kallade till ett läkarbesök för uppföljning av sin behandling, trots att läkarkontroll bör ske varje eller vartannat år. Det visar Sköldkörtelförbundets nya rapport “Uppföljning av hypotyreos i primärvården” som bygger på en medlemsundersökning med 2 700 svarande. 

Undersökningen visar också att närmare tre av tio, 27 procent, blir kallade till provtagning mer sällan än vart tredje år, trots att provtagning är avgörande för att ställa in behandling. Endast hälften, 53 procent, kallas varje år vilket rekommenderas.

Vidare svarar över hälften, 54 procent, att de har fått besked om att ändra sin dos via brev, meddelande eller chatt enbart baserat på sina provsvar, utan att läkaren har frågat hur de mår på sin nuvarande dos. Var fjärde, 24 procent, uppger att de tycker behandlingen fungerar dåligt och att de har många kvarvarande symtom på hypotyreos. 

Regelbunden uppföljning med både läkarkontroll och provtagning är nödvändig för att säkerställa en optimal behandling genom hela livet. Både under- och överbehandling leder till biverkningar och komplikationer och, på sikt, till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och ökad dödlighet.

– För en patientsäker uppföljning måste Sveriges Kommuner och Regioner ta fram ett nationellt vårdprogram för hypotyreos. Det kan inte längre vänta om vi vill minska ohälsan och bidra till minskade kostnader för sjukskrivning, säger Katarina Nydahl, medicinskt sakkunnig, Sköldkörtelförbundet. 

 

Bilagor:

– Mer från undersökningen

– Om undersökningen

– Fakta om hypotyreos

Läs rapporten Uppföljning av hypotyreos i primärvården 

 

För mer information:

Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet

070-848 412

anna.bergkvist@skoldkortelforbundet.se

Mer från undersökningen:

  1. 49 procent har aldrig blivit kallade till ett läkarbesök för uppföljning av sin behandling, trots att läkarkontroll bör ske varje eller vartannat år vid välkontrollerad behandling. Endast 38 procent blir kallade varje eller vartannat år. 
  2. 27 procent blir kallade till provtagning mer sällan än vart tredje år, trots att årliga kontroller rekommenderas när patienten är välinställd på levotyroxin. Bara hälften (53 procent) blir kallade en gång per år. 
  3. 34 procent får ofta förnyat recept utan föregående provtagning som visar patientens aktuella sköldkörtelvärden. 
  4. 54 procent  har fått besked om att ändra sin dos via brev eller meddelande/chat enbart baserat på sina provsvar, utan  att läkaren har frågat hur de mår på sin nuvarande dos. Det vill säga utan klinisk bedömning och dialog där patienten fått vara delaktig i beslut om sin behandling. 
  5. 24 procent uppger att de tycker behandlingen fungerar dåligt och att de har många kvarvarande symtom på hypotyreos. 41 procent tycker att deras behandling fungerar mindre bra. Endast 16 procent uppger att de mår bra och inte har kvarvarande symtom.

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes via en webbenkät som skickades med e-post till Sköldkörtelförbundets medlemmar. Enkäten besvarades av 2 710 personer (svarsfrekvens 37 procent). Av de som svarade på enkäten uppgav 57 procent att de har behandlats med Levaxin eller Euthyrox i mer än 10 år och 20 procent har behandlats mellan 5 och 10 år. Enkäten genomfördes 27 april – 5 maj 2023.

Fakta om hypotyreos:

  1. Underfunktion i sköldkörteln, hypotyreos, är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna, nästan en halv miljon svenskar får behandling. Mörkertalet tros vara stort.
  2. Sköldkörteln sitter under struphuvudet på halsens framsida och tillverkar livsviktiga hormoner som bland annat styr kroppens ämnesomsättning. Brist på sköldkörtelhormon leder till att ämnesomsättningen blir för låg.
  3. Vanliga symtom är trötthet, frusenhet, nedstämdhet, minnesproblem, värk och infertilitet.
  4. Hypotyreos behandlas genom att ersätta bristen på hormon med läkemedel som innehåller sköldkörtelhormon (Levaxin/Euthyrox). Behandlingen är oftast livslång.

 

Sköldkörtelförbundet arbetar för bästa möjliga hälsa hos en halv miljon sköldkörtelpatienter och rätt till en individanpassad vård. Sköldkörtelförbundet är en ideell organisation för personer med sköldkörtelsjukdom, anhöriga, andra närstående samt de som vill stödja förbundets mål och syfte.

Känns skönt att kunna stötta

“Det känns på något sätt skönt att kunna stötta, genom ett medlemskap. Jag bryr mig jättemycket om det här, just eftersom det är nånting som har påverkat mig och mitt liv väldigt mycket. Så det är jätteviktigt att Sköldkörtelförbundet finns. Och om det lilla kan bidra till något större för mig och för andra, så är det ju jättebra.”

/Emma, 27, medlem sedan 2019

Gå med i Sköldkörtelförbundet du också! Se vad ett medlemskap kan ge dig och vad ditt stöd bidrar till »

Mer Förbundets påverkansarbete Mer Media & opinion Mer Nyheter om förbundet