Forskarstafett: Stefan Sjöberg och Anders Funkquist

Publicerad:

I samband med Internationella Sköldkörteldagen 25 maj så berättar vi tillsammans med svenska forskare om aktuell forskning på sköldkörteln. Sprid gärna så fler får ta del av alla de framsteg som forskarna gör i sin vardag.

Stefan Sjöberg och Anders Funkquist, vad forskar ni om just nu?

”Vi forskar om balansen mellan thyroideahormon i blodet och i hjärnan.”

Forskningsrapport primär hypotyreos

Forskaren och endokrinologen Stefan Sjöberg har diagnosticerat och behandlat patienter med hypotyreos under ett halvt sekel. Många av dessa patienter mår bra och fungerar åter i samhället efter insatt första behandling av sjukdomen. Men cirka 5–10 procent av patienterna har fortsatt stora problem som ofta kan härledas till ett organ – hjärnan. Patienter beskriver hjärntrötthet, nedsatt förmåga att hålla flera saker i gång samtidigt och minnessvårigheter, men också håglöshet. Dessa symtom är inte lika lätta att behandla, men betyder oerhört mycket för patientens arbetsförmåga, fritid och livskvalitet.

Thyroideahormonet i blod och ryggmärgsvätska analyseras

För cirka 15 år sedan var Stefan Sjöberg med och startade upp en pilotstudie med frågeställningen: går det går att mäta thyroideahormon i cerebrospinalvätskan (ryggmärgsvätskan) och är det relevant för sjukdomen hypotyreos? Studien utökades och cirka 50 patienter samt 50 friska individer involverades. Samtliga medverkande i studien lumbalpunkterades och fick fylla i skattningsskalor för thyroideasymtom, depressiva symtom och mental hälsa samt lämna blodprov. Patienter med nydiagnostiserad hypotyreos fick genomgå proceduren innan de påbörjade sin behandling (Levaxin®) och sedan igen cirka 6 månader senare. Att kunna jämföra ett ”före” och ”efter” hos dessa individer ger unika möjligheter för forskarna att se förändringar i värdena av thyroideahormon.

Hypotyreos kopplas till hjärnans sjukdomar

Anders Funkquist är överläkare i neurologi på Hallands sjukhus Halmstad och doktorand i projektet. I sin vardag möter han bland annat patienter med hjärnans autoimmuna sjukdomar – och han slogs tidigt av de likheter som ibland finns mellan dessa autoimmuna sjukdomar och hypotyreos. Ofta är det precis som vid hypotyreos ovan beskrivna symtom som påverkar livskvalitén hos dem. Man har också börjat identifiera thyroideahormonens viktiga funktioner i hjärnan, bland annat för stödjecellernas uppgifter att upprätthålla rätt ”miljö” för nervcellerna. Dessutom har forskningen utvecklats mot behandlingar som inriktar sig på dessa stödjeceller.

Forskning kan bana väg för nya läkemedel

Mycket värdefull forskning är redan är gjord inom området, men den är inte klinisk, utan genomförd på enskilda celler eller på försöksdjur. Forskarna Anders Funkquist och Stefan Sjöberg kan genom sin data studera skillnaden i koncentrationen av thyroideahormon över tid samt mellan blod och cerebrospinalvätska, vilket har lett till intressanta fynd. I en artikel i Journal of Clinical & Translational Endocrinology, 2020, visar de att relationen mellan koncentrationen av thyroideahormonet L-thyroxin (T4) i blod och cerebrospinalvätska är den enskilda faktor som mest relaterar till livskvaliteten hos patienter med hypotyreos.

I en kommande artikel påvisar de att kvoten cerebrospinalvätska/blod av T4, efter behandling med Levaxin, fortsatt är variabeln som relaterar tydligast till livskvaliteten. Dessa upptäckter ger stöd för hypotesen att något påverkas i transporten över barriären mellan blod och hjärna (den s.k. blod-hjärnbarriären) hos patienter med hypotyreos. Det är två olika transportprotein som ansvarar för att thyroideahormon tar sig förbi barriären. Transporten styrs av samma övergripande hormon som styr sköldkörteln, och får hela tiden en feedback-styrning från sköldkörtelhormonerna i blod. Denna forskning kan bana väg för nya läkemedel som inte kontrolleras av transportproteinerna.

De har även analyserat flera så kallade biomarkörer (något mätbart som relaterar till en viss funktion/symtom) för nedbrytning av celler i hjärnan och för unik inflammation i hjärnan. Den växande forskningen på dessa biomarkörer vid hjärnan sjukdomar kan även bidra till forskningen på kvarvarande symtom vid hypotyreos.

Anders Funkquist är överläkare i neurologi på Hallands sjukhus och doktorand vid läkarutbildningen på Örebro universitet. Stefan Sjöberg är specialistläkare och docent i endokrinologi, Karolinska institutet. De är två av de forskare som Sköldkörtelförbundet lyfter i samband med Internationella Sköldkörteldagen i maj för att ge exempel på den viktiga forskning som pågår i Sverige just nu.

Mer Forskning