De föreslås leda Sköldkörtelförbundet 2022-2024

Publicerad:

Anna Bergkvist, Tina Fernerud Björklund, Pernilla Tofft och Marie Karlsson föreslås för omval till förbundsstyrelsen. Som nya ledamöter föreslås Ellinor Vestman, Christina Medin, Birgitta Kihlberg och som ersättare föreslås Åsa Moe och Marie Skuggvik.

Läs förslaget i sin helhet nedan.

Förbundsmötet äger rum digitalt den 27 april. Alla medlemmar är välkomna, anmäl er på länken ni fått i medlemsmailet.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår att antalet ledamöter ska vara sju (7) och två (2) suppleanter kommande mandatperiod.

Se längre ner för presentationer av kandidaterna.

Förbundsordförande    
Anna Bergkvist Tungelsta/Stockholms län omval
Ekonomiansvarig    
Marie Karlsson Norrköping/Östergötlands län omval
Övriga ledamöter      
Tina Fernerud Björklund Bjurholm/Västerbottens län omval
Pernilla Tofft Kävlinge/Skåne län omval
Ellinor Vestman Huddinge/Stockholms län nyval
Christina Medin Uppsala/Uppsala län nyval
Birgitta Kihlberg Stockholm/Stockholms län nyval
Suppleant    
Åsa Moe Östersund/Jämtlands län nyval
Marie Skuggevik Arlöv/Skåne län nyval
Auktoriserad revisor    
Micaela Karlström Allegretto omval
Ersättare    
Allegretto    
Lekmannarevisor    
Ghalia Saidavi Lindberg
(tidigare lekmannarevisorssuppleant)
  nyval
Lekmannarevisorssuppleant    
Elisabeth Källman   nyval

Här följer närmare presentationer av valberedningens förslagna
kandidater till förtroendeposter

Valberedningens förslag till förbundsordförande Anna Bergkvist

Tungelsta – Stockholm län – Omval 

“Jag skulle vilja fortsätta bidra till stabilitet organisatoriskt och ekonomiskt och skapa förutsätt-ningarna som behövs för att bli en etablerad röst som professionen och politiken lyssnar på.”

Anna Bergkvist är sedan augusti 2019 förbundsordförande för Sköldkörtelförbundet. Under denna period har hon lett förbundets utveckling och styrelsens arbete framåt genom att bygga en stabilare organisation samtidigt som organisationen växer. Detta genom bl a aktivt öka antalet länsföreningar, förstärka förbundets ekonomi, förbättra förbundets kommunikation, stärka förbundets varumärke, målinriktad opinionsbildning. Ett av Annas mål för kommande mandatperiod är att förbundet ska kvalificera sig för statsbidrag. Hon vill också fortsätta utveckla förbundets opinionsbildning.

Anna är en driven och engagerad person som gillar utmaningar och när det händer saker. Hon är kommunikativ och uppfattas ofta som rak och tydlig. Hon har varit aktiv i och värderar att kommunicera direkt med förbundets medlemmar i olika kanaler. 

Anna har stort engagemang för förbundet och har tillförskaffat sig stor kännedom om förbundet under sin tid som förbundsordförande.

Bakgrund 

Anna har i snart tjugo år varit aktiv i civilsamhället i en mängd olika föreningar, i olika roller. Hon har bland annat varit ordförande för Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.), en rikstäckande studentförening med 20‐talet lokalföreningar, ledamot och anställd för Sveriges Elevkårer – Sveriges största ungdomsorganisation, ordförande för Liberalerna i såväl Sundbyberg som Haninge samt en mängd andra organisationer.   

Anna driver Koncentria AB (www.koncentria.se), ett bolag som driver Styrelsepost.se och Styrelsehjälpen.se. I bolaget utbildar Anna och hennes kollegor styrelser och valberedningar för ideella och ekonomiska föreningar utifrån deras utmaningar och frågeställningar.    

Anna är personalvetare och har tidigare arbetat som HR‐generalist och tf. HR‐chef för Sveriges Ingenjörer. 

Läs mer om Annas erfarenhet på LinkedIn: www.linkedin.com/in/anna‐bergkvist/

Valberedningens förslag till ekonomiansvarig Marie Karlsson

Norrköping – Östergötlands län – Omval

Arbetar som:

Norrköpings stadsbibliotek med ansvar för ekonomi och administration, arbetsledare för vaktmästeriet samt chefsstöd inom ledningsgruppen.

Erfarenhet:

Ekonomiansvarig i Sköldkörtelförbundet sedan augusti 2019. 

Har gått yrkesutbildning inom HR, ekonomi och administration. Har varit facklig förtroendeman i flera år samt kassör i en hyresgästförening. 

Därför kandiderar Marie till en förtroendepost inom Sköldkörtelförbundet:

Marie vill fortsätt använda sin kompetens för att bistå förbundet med förvaltningen av dess ekonomi. Detta anser hon är viktigt för att organisationen ska få förutsättningarna för att arbeta och göra det bästa för medlemmarna. Marie vill känna att hon gör ett bra jobb för sin skull men även för organisationen och medlemmarnas skull. Marie tycker även att det är viktigt med bra verksamhetsstöd till länsföreningarna.

Detta kan Marie tillföra:

Marie kan bidra med sitt ekonomiska kunnande och därmed att hålla god koll på och bidra till att stärka förbundets ekonomi. Hon kan också bidra med erfarenhet av både ekonomisk förvaltning, sin kännedom om förbundets ekonomi samt ideella föreningars förvaltning.

Valberedningens förslag till övrig ledamot Tina (Christina) Fernerud Björklund

Bjurholm – Västerbottens län – Omval

Arbetar som: 

Administratör på högstadieskola i Vännäs.

Erfarenhet: 

Ledamot i Sköldkörtelförbundet sedan augusti 2019 samt ledamot i SKÖF Västerbotten.

Hon har tidigare arbetat bl.a. som verksamhetsutvecklare. Tina har mycket stor erfarenhet av föreningsarbete genom olika typer av förtroendeuppdrag i flera föreningar och andra sammanslutningar. Hon har också hållit utbildningar i föreningskunskap och konflikthantering.

Därför kandiderar Tina till en förtroendepost inom Sköldkörtelförbundet:

Tina har god kompetens i föreningsarbete och ideellt arbete något som hon tror att hon kommer kunna få mer och mer användning av när förbundet utvecklas och arbetet blir mer strategiskt. En prioriterad fråga för Tina är dialogen mellan medlemmarna, länsföreningarna och förbundsstyrelsen.

Detta kan Tina tillföra:

Tina vill vara med och bygga ett starkare förbund. Hon vill bidra med sin kompetens i det strategiska och föreningstekniska men är också öppen för nya idéer och att lära sig nya saker. Hon är en drivande person som uppskattar struktur eftersom det är en förutsättning för gott samarbete. Hon gillar att samverka för att uppnå mål och visioner.

Valberedningens förslag till övrig ledamot Pernilla Tofft

Kävlinge – Skåne län – Omval

Arbetar som:

Line solution Manager på Tetra Pak där hon jobbar med att utbilda säljare och bygger upp kunskap inom nya livsmedelsområden.

Erfarenheter:

Ledamot i Sköldkörtelförbundet sedan april 2020 samt sekreterare i SKÖF Skåne.
Civilingenjör inom kemiteknik. Hon har bl.a. arbetat som processingenjör och produktchef. Hon jobbar med livsmedel i alla dess former och hur det ska framställas på bästa sätt är en specialitet i hennes dagliga arbete. Hur kost och hälsa påverkar oss är ett nära besläktade områden. Kost och hälsa finns med i hennes dagliga arbete och är ett stort intresse hos Pernilla. 

Därför kandiderar Pernilla till en förtroendepost inom Sköldkörtelförbundet:

Pernilla vill genom sin kompetens och sin erfarenhet kunna bidra till att vår patientgrupp ska få tillgång till god vård och därmed kunna må bättre. Hon har ett stort intresse för forskning och ansvarar för förbundets forskningsgrupp.

Detta kan Pernilla tillföra:

Pernilla är en person med ett stort engagemang och en stor drivkraft. Hon har en vana och styrka från sitt arbete i att driva förändringsarbete. Hon jobbar strategiskt och operativt. Hon är bra på att hitta vägar framåt och arbeta lösningsfokuserat. Pernilla vill fortsätta att bevaka och arbeta med forskningsfrågor inom sköldkörtelområdet.

Valberedningens förslag till övrig ledamot Ellinor Vestman

Huddinge – Stockholms län – Nyval

Arbetar som:

Bildlärare i grundskolan.

Erfarenheter:

Kandidatutbildning i konst, gymnasielärarexamen i konst och media och fristående utbildningar inom webb, grafisk form och marknadsföring. Hon läser för tillfället en masterutbildning i Digital Konstvetenskap vid Uppsala universitet. 

Hon har flerårig erfarenhet av arbete med kommunikation och marknadsföring på försäkringsbolag.

Sedan mars 2022 invald i styrelsen för Stockholms länsförening.

Därför kandiderar Ellinor till en förtroendepost inom Sköldkörtelförbundet:

Ellinor har ett stort intresse för hälsofrågor, kvinnohälsa och sköldkörtelsjukdom. Hon vill se en ökad kunskap inom vården och vill vara med i påverkansarbetet för individanpassad vård.

Hon vill bidra med kreativ problemlösning för att se nya möjligheter. Hon vill utveckla kommunikationen gentemot förbundets medlemmar men även gentemot professionen. 

Detta kan Ellinor tillföra:

Ellinor är drivande, uthållig och tar ansvar för sina uppgifter. Hon har även god analytisk förmåga och kan se behov och lösningar på problem. Samtidigt är hon lyhörd och har stor förståelse och acceptans för andra. Ellinor har erfarenhet av att genomföra projekt från start till slut med gott resultat.

Valberedningens förslag till övrig ledamot Christina Medin

Uppsala – Uppsala län – Nyval

Arbetar som:

Egen företagare där hon jobbar med coachning och förändringsledning. Har för närvarande ett uppdrag som projekt -och kampanjledare för Junis kampanj “Vit Jul” (IOGT-NTO).

Erfarenheter:

Har tidigare arbetat närmare tjugo år på IKEA som affärsutvecklare, säljchef, varuhuschef samt projektledare. Därefter var hon butikschef och projektledare på Akademibokhandeln LundeQ samt förändringsledare för Akademibokhandelskedjan. Efter det var hon en av projektledarna vid implementering av ICA:s lojalitetsprogram Stammis.

Har bl.a. genomgått chef och ledarskapsutbildningar och genomgår just nu en certifieringsutbildning för att bli coach.

Därför kandiderar Christina till en förtroendepost inom Sköldkörtelförbundet:

Christina känner ett stort engagemang för personer med sköldkörtelsjukdom som inte får adekvat vård. Hon gillar förändring och har förmåga att gå från ord till handling, ställa relevanta frågor och söka relevanta svar.

Detta kan Christina tillföra:

Christina beskrivs som en person som kan få ut det där lilla extra ur det mesta. Hon beskrivs också som ödmjuk och prestigelös. Hon gillar att samverka och diskutera och hon söker alltid en enighet vad gäller målet och vägen dit. Det är viktigt att ha samma målbild “Laget är större än jaget”. Christina är rak men respektfull. Hon är bra på att läsa av en grupp, något som hon har erfarenhet av i sitt arbete som chef, projektledare och förändringsledare.

Valberedningens förslag till övrig ledamot Birgitta Kihlberg

Stockholm – Stockholms län – Nyval

Arbetar som:

Årsrik men fortfarande yrkesverksam deltid.

Erfarenheter:

Har examen från både Socialhögskolan och Juridikum. Lång erfarenhet av ideell föreningsverksamhet inom bl.a. hotell och restaurangfacket och Diabetesförbundet som sträcker sig över decennier. Är väl förtrogen med föreningsarbete och olika förtroendeposter då hon själv har haft flera tunga uppdrag som ex. ombudsman, förbundsordförande, vice förbundsordförande Diabetesförbundet, länsordförande etc. Hon har dessutom innehaft internationella uppdrag. 

Därför kandiderar Birgitta till en förtroendepost inom Sköldkörtelförbundet:

Birgitta har ett personligt engagemang för Sköldkörtelförbundets frågor. Hon har kunskap och gedigen erfarenhet som kan vara berikande för och värdefullt i det fortsatta byggandet av en stark organisationen. Birgitta säger själv att hennes styrka är i samtalet med medlemmen. Hon anser att samarbete är viktigt för medlemmarnas skull. Man måste samarbeta på flera nivåer för att nå dit man vill. 

Detta kan Birgitta tillföra:

Birgitta har värdefull erfarenhet av stort operativt styrelsearbete samt lång erfarenhet av lobbyarbete, uppvaktningar av beslutsfattare/politiker, samarbeten och nätverkande.

Hon är en aktiv styrelseledamot som vill se resultat och avsätter tid för de uppdrag hon åtar sig. Hon är självgående i sitt arbete, lösningsfokuserad, engagerar andra och ger inte upp.

Valberedningens förslag till suppleant Åsa Moe

Östersund – Jämtlands län – Nyval

Arbetar som: 

Arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen i Östersund.

Erfarenheter:

Var tidigare sektionschef på Arbetsförmedlingen där hon har erfarenhet av personalledning och organisationsutveckling samt ansvarat för stora organisationsförändringar. Tidigare i arbetslivet har hon bl.a. arbetat med att startat upp och utveckla flera verksamheter inom försäljning och marknadsföring.

Hon har erfarenhet som politiker i barn och utbildningsnämnden i Krokoms kommun samt som ordförande i Rädda Barnens lokalförening.

Därför kandiderar Åsa till en förtroendepost inom Sköldkörtelförbundet:

Åsa vill använda sin kompetens och sina erfarenheter för att bidra till att skapa en mer rättvis och jämlik vård för personer med personer med sköldkörtelsjukdom. Hon vill verka för en individanpassad vård, ökad kunskapsnivå om sköldkörtelsjukdom, dess behandlingsalternativ samt forskning inom området.

Detta kan Åsa tillföra:

Åsa har erfarenhet av organisationer i utveckling och projektledning i kombination med erfarenhet av lokala föreningsuppdrag och uppdrag inom kommunpolitiken. Hon är lösningsfokuserad och kan ofta se ett steg vidare för att en lösning, något hon har fått användning för i flera roller. Hon beskrivs som förtroendeingivande och inlyssnande. Hon har god samarbetsförmåga och beskrivs vara en lagspelare.

Valberedningens förslag till suppleant Marie Skuggevik

Arlöv – Skåne län – Nyval

Arbetar som:

Utredare/Verksamhetsutvecklare på Trafikverket, där hon tidigare även arbetade som projektledare.

Erfarenheter:

Kandidatexamen i Företagsekonomi, dubbla Magisterexamen samt ytterligare kurser inom
bl.a. Ledarskap och kommunikation. Har tidigare bl.a. arbetat som affärscontroller på Akademiska Hus, projektcontroller/ekonomichef på Banverkets Investeringsdivision och som utvecklingsekonom samt budgetekonom.

Därför kandiderar Marie till en förtroendepost inom Sköldkörtelförbundet:

Marie vill vara med och bidra till en förändring och förbättring för våra medlemmar i stort, långsiktigt kunna underlätta och bidra till en bättre vardag för dem. Hon vill att alla personer med sköldkörtelsjukdom ska få tillgång till likvärdig vård på alla plan.

Detta kan Marie tillföra:

Marie är mycket strukturerad, självgående, tänker långsiktigt och tycker om utmaningar. Hon är kreativ och målinriktad samt har en vana av att arbeta med stora projekt. Marie har god samarbetsförmåga, gedigen erfarenhet av att lyssna in och få till en bra dialog, en bra förmåga att få till en bra dialog. Marie är en person som alltid levererar.

Valberedningens förslag till auktoriserad revisor Micaela Karlström, Allegretto

Allegretto har haft uppdraget som Sköldkörtelförbundets auktoriserade revisor sedan december 2020. Valberedningen har följt upp hur arbetet har fungerat under perioden. Detta har visat på att Allegretto har gjort ett gott uppdrag och visat på engagemang i vår organisation samt ställt krav för att både kunna genomföra sitt uppdrag men även som på sikt underlättar för Sköldkörtelförbundet. 

Valberedningen värderar en god revision i Sköldkörtelförbundet. Allegretto har stor erfarenhet av ideella organisationer och har ett gott renommé samt goda rekommendationer. En del av en god revision är kontinuitet och en auktoriserad revisor som känner till förbundet. Valberedningen föreslår därför att Allegretto får fortsatt förtroende med Micaela Karlström som auktoriserade revisor för kommande mandatperiod och att förbundsmötet beslutar enligt detta förslag.

Allegretto har givit Sköldkörtelförbundet samma villkor och pris för kommande period. Var god se nedan för mer information. 

Presentation av MOORE Allegretto

Allegrettos förhållningssätt bygger på respekt, integritet och ödmjukhet: “Vi är människor som arbetar för människor.” De uppskattar det personliga mötet. En öppen och uppriktig kommunikation skapar en effektiv relation. Allegretto värnar om kontinuitet och att bygga en långsiktig hållbar kundrelation.

Allegrettos motto är “Vi hugger inte sten. Vi bygger katedraler”. De ser skillnaden mellan organisationer som lyckas och de som inte gör det. Allegretto har alltid ambitionen att göra sitt bästa och delar därför med sig av sin erfarenhet. Istället för att bara revidera och lämna en riktig revisionsberättelse ger de styrelsen enkla verktyg för att skapa rutiner för styrning och kontroll, vilket skapar bra förutsättningar för styrelsen att ta rätt beslut. Därmed stöttar de vår organisation i vårt bygge av vår dröm, vår vision, vår katedral.

Allegretto är medlemmar i MOORE Global som finns i 108 länder. I Sverige finns fyra kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm med totalt ca 140 anställda. På kontoret vid Skanstull arbetar ca 25 personer som övervägande del består av revisorer.

Allegretto jobbar bland annat med olika typer av stiftelser, insamlingsorganisationer, medlemsorganisationer, intresseorganisationer, idrottsförbund, studieförbund och politiska organisationer. “Att arbeta med ideella organisationer ger ofta ett högre värde – en känsla av att kunna hjälpa till att förändra världen.” Läs mer på www.allegretto.se

Presentation av Micaela Karlström

 • Arbetat på Allegretto Revision som revisor sedan 2011 och som auktoriserad revisor sedan 2017.
 • Master of Business Administration/Master i Företagsekonomi vid Södertörns Högskola.
 • Erfarenhet av både ideella organisationer, stiftelser och aktiebolag.
 • God erfarenhet av revision av ideella organisationer samt bidrag från Arvsfonden, statsbidrag från Socialstyrelsen m.fl.
 • Sin lediga tid spenderar hon helst med familjen som består av man, två söner samt hund och katt och är gärna ute i naturen.

Utdrag ur offert

Anbudet omfattar:

 • Lagstadgad revision

Revisionen utförs enligt god revisionssed i enlighet ISA, International Standards on Auditing.

Beräknat arvode för revision:

 • Bedömningen är att arvodet för ett normalår inte kommer att överstiga
  • Revision – 30 tkr inklusive moms

(Beloppet är exklusive eventuella utlägg.)

I arvodet ingår:

 • bokslutsgranskning (inkl. rapportering, inledande och avslutade revisionsmöte)
 • deltagande vid förbundsmöte

Utöver detta finns även utrymme för enstaka, enklare frågor (via mail eller telefon) till revisorn löpande under året eller relaterade till bokslutets upprättande.

(Allt därutöver debiteras baserat på tidsåtgång, per timme beroende på vem som utför tjänsten.)

Valberedningens förslag till lekmannarevisor Ghalia Saidavi Lindberg

Vallentuna – Stockholms län – Nyval

Arbetar som:

Egen företagare som konsult inom området ekonomi och IT. Har för tillfället två uppdrag, ett som ansvarig för intern kontroll och koncernredovisning i finansbranschen samt ett uppdrag som “lead Project Manager” för en systemimplementering av ett affärssystem i ett internationellt läkemedelsföretag.

Erfarenheter:

Utbildad Civilekonom vid Stockholms universitet. Har tidigare arbetat som redovisningschef, revisor, IT-konsult, CFO och projektledare. Hon har tidigare varit förtroendevald som bl.a. ordförande, kassör och revisor i förening och samfällighet. Hon har också erfarenheter från Stockholms stads utbildningsnämnd och idrottsnämnd.

Därför kandiderar Ghalia till en förtroendepost inom Sköldkörtelförbundet:

Ghalia känner ett starkt engagemang för sköldkörtelfrågor varför det känns självklart för henne att engagera sig i Sköldkörtelförbundet. Efter att tidigare ha varit lekmannarevisorsuppleant känner Ghalia sig motiverad att ta sig an uppdraget och ansvaret som lekmannarevisor. 

Detta kan Ghalia tillföra:

Ghalia vill kunna bidra med sin erfarenhet både av att vara revisor och från sitt yrkesliv där hennes kunskap inom ekonomi och IT kan vara värdefull. Hon vill kunna vara ett bollplank till förbundsstyrelsen och planerar för att kontinuerligt följa förbundets och styrelsens arbete under mandatperioden. Ghalia anser även att det är viktigt att ha ett bra samarbete med lekmannarevisorssuppleanten så denne hålls uppdateras och inkluderas i arbetet.

Ghalia har mycket erfarenhet av kommunikation och anser att det är ett viktigt verktyg för en lekmannarevisor. Både för att kunna kommunicera med medlemmar och i arbetet med att granska och vara rådgivande till styrelsen. 

Valberedningens förslag till lekmannarevisorssuppleant Elisabeth Källman

Järna – Stockholms län – Nyval

Arbetar som:

Garantichef på Svenska Neoplan och MAN bussar och lastbilar.

Erfarenheter:

Tidigare arbetat som frisör, maskinist och sedan besiktningstekniker. Har efter det arbetat som servicerådgivare för Volkswagen, skaderäknare för Svenska bil samt garantihandläggare hos tidigare Fiat Automobiles. 

Har lång erfarenhet av styrelsearbete och har varit engagerad både lokalt och i sektionsstyrelse, i olika roller, bl.a. som vice ordförande. Har bl.a. suttit i styrelsen för Motorföreningen, Hyresgästföreningen samt en HSB bostadsrättsförening.

Därför kandiderar Elisabeth till en förtroendepost inom Sköldkörtelförbundet

Elisabeth anser att förbundet har behov av personer som har erfarenhet av och är kunniga inom styrelsearbete. Hon är en person som tar eget ansvar och kan arbeta självständigt men som samtidigt värnar om teamet. Elisabeth tycker att uppdragen som lekmannarevisor samt suppleant är viktiga och vill ansvarsfullt tillvarata medlemmarnas intresse samt bidra till att medlemmarnas förtroende upprätthålls. 

Detta kan Elisabeth tillföra:

Elisabeth är ansvarstagande, engagerad och noggrann. Hon har erfarenhet från sitt arbete att arbeta utifrån regelverk, arbeta faktabaserat och att dagligen granska information. Hon har även viktig erfarenhet från föreningslivet som hon i kombination med sin arbetslivserfarenhet kan använda för att förstå och granska förbundets verksamhet. Som lekmannarevisorssuppleant vill Elisabeth kunna kontinuerligt följa förbundets och förbundsstyrelsens arbete för att därigenom säkerställa att förbundsstyrelsen agerar utifrån tagna beslut eller projekt som ska genomföras.

Mer Nyheter om förbundet