Förbundsmötet 2024 genomfördes förra vecka digitalt på zoom. Förbundsmötet är Sköldkörtelförbundets högsta beslutande organ där medlemmarna samlas för att granska arbetet som skett, besluta om vad som prioriteras framåt och välja nya förtroendevalda som leder det arbetet. 

Sammanfattning av förbundsmötet 2024

Publicerad:

En sammanfattning av de beslut som fattades:

  • Godkännande av verksamhetsberättelser och årsredovisningar. Dessa kan du läsa om du är intresserad av vad förbundet gjort de två senaste åren och hur pengarna har använts.
  • Utökat stöd till länsföreningarna nu när ekonomin är bättre och kansliet har större utförandekapacitet. (Propositionen finns i handlingarna)
  • Uppdatering av det allmänna styrdokumentet, med fokus på att förtydliga vad som gäller kring resor
  • Helt nya stadgar för förbundet och för länsföreningarna! Det beslutades även att avskriva möjligheten att bilda lokala föreningar. Viktigt att poängtera är att detta inte innebär att det inte ska finnas lokalt engagemang, utan att det helt enkelt kan ske i andra former än som formella föreningar.
  • En ny verksamhetsplan (vad vi ska göra) och en ny budget (vad det ska kosta) för de kommande två åren. Även dessa finns i handlingarna.

Det valdes också en till stora delar ny förbundsstyrelse bestående av förbundsordförande Anna Bergkvist och ledamöterna Åsa Moe, Birgitta Kihlberg, Annica Normann, Kim Reenaas, William Svensson samt Sandra Klasson.

Vi tackar också av följande styrelseledamöter för deras insatser i förbundet: Pernilla Tofft, Christina Fernerud Björklund, Christina Medin, Ellinor Vestman samt Marie Karlsson. Vi riktar även ett tack till Linda Ludwigsson för hennes tid i valberedningen.

Det är snabbsammanfattningen av vad som hände på förbundsmötet 2024!

 

 

 

Vill du också bidra till förbundets arbete?


”Jag blev medlem för att förbundet började driva frågan om individanpassad vård. Man läser om så många som inte får hjälp för att läkare verkar gå efter någon mall och stirra sig blinda på provresultatet. Jag vill att läkare ska se till personens mående mer, för det handlar om att få ett fullvärdigt liv.”

/Ulrika, 56, medlem sedan 2019

Gå med i Sköldkörtelförbundet du också! Se vad ett medlemskap kan ge dig och vad ditt stöd bidrar till »

 

Mer Nyheter om förbundet