Dr Lars Omdals populära föredrag – nu med svensk text!

Publicerad:

Lars Omdal är läkare vid Balderklinikken i Oslo, som tar emot många svenska sköldkörtelpatienter som inte upplever att de får en adekvat vård i Sverige. Nu har Sköldkörtelförbundet låtit översätta och texta dr Lars Omdals populära föredrag som han höll i Stockholm 25 augusti 2017.

Under föredraget berättar han bland annat om bakgrunden till den myt som uppstod under 1970-talet och som envist lever kvar inom dagens medicin. Nämligen att behandling med Levaxin så att blodvärdet TSH normaliseras, alltid ger en sköldkörtelfrisk patient.

För en del av de 98% som får standardmedicinen kan det vara så enkelt som myten säger – men inte för andra. Och vad gör man då?

I Sverige görs ofta inget alls.

Dr Lars Omdal, som är specialist i allmänmedicin, funktionsmedicin och miljö- och näringsmedicin, föreläser här om underfunktion i sköldkörteln, hypotyreos, och hur vården kan angripa problemet om inte standardmedicineringen Levaxin ger tillräcklig symtomlindring.

Fakta om Balderklinikkens metod

På Balderklinikken görs en grundlig utredning av patienten där man inkluderar immunsystemet, eventuella metabola och psykiatriska symtom och ser över patientens livsstil inklusive stress, kost, näringsstatus och motion. Medicineringen individanpassas utifrån varje patient och man väljer att pröva andra läkemedelsalternativ och kombinationer om inte standardbehandlingen gett patienten tillräcklig symtomlindring. Balderklinikkens metod att utreda och behandla har visat sig vara framgångsrik och hjälper många sköldkörtelpatienter till hälsa. En forskningsstudie i detta ämne, ledd av dr Lars Omdal, kommer att påbörjas i Norge

Denna video är exklusivt för dig som är betalande medlem i Sköldkörtelförbundet, och vi ber dig som är medlem att inte sprida länk och lösenord utan istället be den som är intresserad att bli medlem för att få tillgång. Länk och lösenord kommer du som medlem att få i ett utskick samt i förbundets Facebookgrupp.

Läkare eller journalist?

Är du läkare eller journalist och vill se föredraget, skicka då ett mejl till eg(a)skoldkortelforbundet.se

Mer Hälso- och sjukvård