ENDO 2021: Kombinationsbehandling lika bra som levotyroxin vid behandling av hypotyreos

Publicerad:

Behandling av hypotyreos, underfunktion i sköldkörteln, bör individualiseras och alternativ till standardbehandlingen övervägas för att ersätta kroppens två huvudsakliga sköldkörtelhormoner, tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3). Detta enligt resultaten av en ny klinisk studie som presenterades vid Endocrine Society´s årsmöte, som hölls den 20-23 mars 2021.

Patienter med hypotyreos som fått tre olika läkemedelsbehandlingar – enbart levotyroxin (T4), T4 i kombination med liotyronin (T3) eller torkat sköldkörtelextrakt (NDT) – visade inga skillnader i symtom eller sekundära utfall (vikt, allmän hälsa, depression, minne, blodfetter och sköldkörtelfunktion) i en dubbelblind randomiserad studie. De flesta patienterna (hela 77 %) rapporterade samtidigt att de föredrog kombinationsbehandling framför enbart levotyroxin.

Den randomiserade dubbelblinda studiedesignen – som räknas som högsta evidensgrad – gör resultaten extra intressanta. Detta eftersom varken patienter eller forskningsledare visste vilken behandling som gavs under respektive studieperiod.

”Det finns nu bevisat effektiva behandlingsalternativ för mer än en av tio patienter med hypotyreos som har fortsatta symtom som trötthet, hjärndimma, viktökning och andra symtom, trots att de tar levotyroxin”, säger studiens forskningsledare, Thanh D. Hoang, endokrinolog vid Walter Reed National Military Medical Center i Bethesda, Md i ett pressmeddelande.

Dubbelblind randomiserad jämförelse

Forskarna gav slumpmässigt 75 vuxna patienter med hypotyreos tre månaders behandling med ett av tre läkemedel: enbart levotyroxin, en kombination av levotyroxin + liotyronin, eller NDT. Efter tre månader fick patienterna slumpmässigt byta till en annan behandling i tre månader, och slutligen det tredje behandlingsalternativet under de sista tre månaderna.

Varken patienterna eller forskarna var medvetna om vilket läkemedel patienterna tog under vilken period (=dubbelblind studiedesign).

Efter varje tre-månadersbehandling fyllde patienterna i ett 36-punkts frågeformulär om sköldkörtelsymtom.

  • Det fanns inga signifikanta skillnader i symtomlindring, vikt, allmän hälsa, depression, minne, lipider och sköldkörtelfunktion, mellan de tre behandlingarna.
  • Sammantaget uppgav 45% av patienterna att de föredrog NDT som sitt första val av behandling, 32% föredrog T4/T3 som sitt första val och 23% föredrog enbart T4.

När man bytte till NDT kände många sig ”mycket bättre”

En ytterligare analys av studiens data visade att de patienter som upplevde symtom medan de tog enbart T4 rapporterade större lindring av symtomen med de andra två behandlingarna.

”I gruppen som helhet fanns det ingen signifikant skillnad mellan de tre behandlingalternativen”, förklarade Hoang för Medscape Medical News.

”Men vid analys av subgrupper baserad på poängen från frågeformulären fann vi att symtomatiska patienter på T4 förbättrades när de behandlades med T4/T3 eller torkad sköldkörtel,” berättar han vidare.

För några av patienterna säger Hoang att han har observerat en dramatisk förbättring i symtom – ”som skillnad mellan natt och dag” – efter att de bytt till torkat sköldkörtelextrakt (NDT).

Studien visade också att patienterna var mer benägna att föredra kombinationsbehandling om de hade Hashimotos sjukdom, en autoimmun sjukdom som är den vanligaste orsaken till hypotyreos. Skillnaderna var dock inte signifikanta.

Studien har ännu inte publicerats i en vetenskaplig tidskrift.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet från Endocrine Society.

Läs mer om studien hos Medscape News.

Mer Forskning Mer Nyheter för professionen