Färre patienter med sköldkörtelcancer får vård i tid

Publicerad:

Allt färre patienter med sköldkörtelcancer får vård i tid.  Andelen som får sin behandling inom utsatt tid har minskat från 57 procent 2020 till 44 procent 2022. Det är långt ifrån målet om att 80 procent av patienterna ska behandlas inom ledtiden för standardiserade vårdförlopp

När standardiserade vårdförlopp infördes sattes ett mål om att 80 procent av patienterna skulle påbörja behandling inom den utsatta ledtiden.
– Men utvecklingen går åt fel håll, det är allt färre som får vård i tid, säger Sköldkörtelförbundets ordförande Anna Bergkvist.

Efter att ha legat på 47 procent 2018, till en ökning till 57 procent under 2020, så rasar nu andelen patienter med sköldkörtelcancer som får vård inom utsatt tid. Under 2022 låg andelen på 44 procent, och så här långt in i 2023 är det bara 42 procent av patienterna som får vård inom ledtiden för det standardiserade vårdförloppet. Väntetiderna blir dessutom allt längre. Andelen som har väntat mer än 23 dagar längre än utsatt ledtid har ökat från 16 procent 2020 till 21 procent 2022.

– Det här är givetvis inte acceptabelt, det är helt avgörande för resultatet att behandlingen påbörjas i tid, säger Anna Bergkvist.

Hur många som vård i tid skiljer sig mellan regionerna

Sämst går det för Region Skåne, där endast 9 procent av patienterna med sköldkörtelcancer fick vård inom ledtiden förra året. Det är en försämring från 15 procent året dessförinnan och 23 procent  året innan dess. Även Region Västerbotten ligger dåligt till i statistiken, men här går utvecklingen åt rätt håll:  Från 9 procent 2020 till 17 procent 2022.

I regionerna Västmanland (75%), Värmland (75%) och Härjedalen (73%) når man nästan målet om att 80 procent ska få vård inom utsatt ledtid. I Stockholm nåddes det utsatta målet 2020, då 81 procent av patienterna fick vård i tid. Men två år senare har regionen halkat ner till 58 procent.

– Sköldkörtelcancer är den cancerform som ökar snabbast i Sverige och västvärlden. Det blir intressant att se vad regionerna har för plan för att vända den här utvecklingen, säger Anna Bergkvist.

Under september månad riktar vi extra uppmärksamhet mot sköldkörtelcancer – den vanligaste typen av endokrin cancer och den cancerform som ökar snabbast i Sverige. 

600-700 svenskar diagnostiseras med sköldkörtelcancer varje år. Den vanligaste åldern för insjuknande är mellan 30-50 år och minst två tredjedelar av de som drabbas är kvinnor.

Sköldkörtelsjukdom ska uppmärksammas mer

”Jag är medlem för att förbundet ska kunna fortsätta driva frågan att sköldkörtelsjukdom ska uppmärksammas mer. Jag tror att man måste ha ett förbund eller något större för att synas och uppmärksamma sjukdomen.”

/Carro, 47, medlem sedan 2018

Gå med i Sköldkörtelförbundet du också! Se vad ett medlemskap kan ge dig och vad ditt stöd bidrar till »

Mer Media & opinion