Forskarstafett: Christofer Juhlin

Publicerad:

I samband med Internationella Sköldkörteldagen 25 maj så berättar vi tillsammans med svenska forskare om aktuell forskning på sköldkörteln. Sprid gärna så fler får ta del av alla de framsteg som forskarna gör i sin vardag.

Christofer Juhlin, vad forskar du om just nu?

”Som patolog är det min uppgift att ställa rätt diagnos och även försöka riskbedöma tumören, vilket även kan skvallra om hur patienten kommer att svara på viss behandling och även ge en indikation på eventuella framtida risker för återfall. Jag är specialiserad på tumörer som uppstår i kroppens hormonproducerande organ, t.ex. sköldkörteln.

Som hjälp har jag mina ögon, en skalpell, ett mikroskop och flertalet molekylära analyser. Även om dessa metoder i sig fungerar bra i de flesta fall, så saknar vi ibland markörer för att säkert kunna identifiera alla elakartade tumörer och skilja dem från godartade varianter.

Vi har heller inte nått hela vägen fram vad gäller riskbedömning, eftersom sköldkörtelcancer ibland kan vara en lurig sjukdom som inte alltid ”spelar enligt regelboken”. Vi ser ibland små, till synes beskedliga tumörer som oväntat sprider sig, och vi behöver bättre verktyg för att förstå varför. Det är här vår forskning kommer in i bilden.

Mitt forskarteam har som mål att förbättra den kliniska diagnostiken av sköldkörteltumörer, så att alla patienter får rätt behandling och adekvat uppföljning. För detta ändamål har våra forskargrupper samlat in tumörvävnad från sköldkörtel-operationer under mer än trettio års tid och därefter analyserat tumörernas arvsmassa på jakt efter genetiska rubbningar som skiljer ut de mest elaka tumörerna. Då många av tumörerna är gamla så innebär det att vi kan spåra hur det sen gick för respektive patient, och vi kan då koppla olika genetiska fynd till patienternas utfall.

På detta sätt har vi hjälpt till att identifiera flera molekylära markörer som skvallrar om en ökad risk för framtida återfall i spridd sjukdom, och även infört dessa hjälpmedel i klinisk rutin. Således undersöker vi idag en undergrupp patienter som opereras för sköldkörteltumör på Karolinska Universitetssjukhuset med avseende på dessa tilläggsanalyser för att bättre kunna uppskatta risken för framtida återfall.

I vissa fall har fynden till och med lett till att patienternas behandling ändras, vilket gör att markörerna nu nämns som möjliga alternativ vid prognosbedömning av sköldkörteltumörer i det nationella vårdprogrammet.

Utan forskning så avtar vårdens utveckling. För en klinisk forskare som jag så känns det extra roligt att se våra upptäckter leta sig in i den kliniska vardagen, då vi vet att hela vårdapparaten runt varje enskild sköldkörtel-patient kan få stor användning av dessa analyser.”

Christofer Juhlin är biträdande överläkare i klinisk patologi vid Karolinska Universitetssjukhuset och docent vid Karolinska Institutet. Han är en av de forskare som Sköldkörtelförbundet lyfter i samband med Internationella Sköldkörteldagen i maj för att ge exempel på den viktiga forskning som pågår i Sverige just nu.

Mer Forskning