Forskning på sköldkörteln – vad händer i hjärnan vid giftstruma?

Publicerad:

Följande inlägg är i samarbete med Helena Filipsson Nyström, docent, universitetssjukhusöverläkare på Endokrinsektionen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Giftstruma, eller mer specifikt Graves sjukdom, innebär att immunsystemet tar fel utan också stimulerar sköldkörteln. Då stiger hormonnivåerna och en rad symptom uppkommer.

Behandlingen inriktar sig i första hand på att få ner hormonnivåerna till det normala med hjälp av mediciner. Då brukar många symptom klinga av och majoriteten av patienterna mår efter några månader bra igen. Hos en undergrupp kvarstår dock ett påverkat mående trots att hormonnivåerna varit normala under lång tid. Många beskriver då en ökad uttröttbarhet, tex hjärntrötthet, eller stressintolerans. Vad det beror på vet ingen.

Kan det vara så att immunsystemet också påverkar hjärnan? Vid Graves sjukdom förekommer ibland komplikationer som orsakas av det aktiverade immunsystemet. Det vanligaste är symptom från ögonen, ”giftstrumeögon” eller sk endokrin oftalmopati, då ögonen känns grusiga, blir röda och ögonlocken kan svullna. Vår hypotes är att det också vid kvarstående hjärnpåverkan kan vara andra delar av immunsystemet som blir påverkat.

För att kunna vara med i vår studie ImmunoGraves så måste vi först se om du tillhör någon av våra målgrupper. Om du är det, så kommer mer information kring vad det innebär att vara med i studien och sedan ett screeningsteg då vi mäter hjärntrötthet med ett frågeformulär. Om du ligger enligt kriterierna som vi satt för de tre grupperna i studien 1) hjärntrötta Graves patienter, 2) icke-trötta Graves patienter och 3) kontroller (människor som inte är trötta och inte haft sköldkörtelsjukdom) kommer vår sköterska kontakta dig. Det är först när du kommer på besök till oss som du skriver under att du är med i studien. Räkna med att webformuläret tar 10-15 minuter att fylla i. Du kan avbryta och fortsätta senare. Om du vet någon som du tror kan vara med – be dem också fylla i webformuläret.

Du får gärna höra av dig till oss om du har några frågor – studiekoordinator Agneta Lindo, agneta.lindo@vgregion.se, tel 076-6185481

Här är länken till mer information om studien.

Mer Forskning