Grattis till oss – vi har blivit ett förbund!

Publicerad:

I maj 2017 blev vi Sköldkörtelförbundet (tidigare Sköldkörtelföreningen) och startade vår första regionala förening på Gotland – vilket vi är otroligt glada för! Med hjälp av regionala och lokala förbund kan vi på ett ännu effektivare sätt arbeta för individanpassad sköldkörtelvård som bygger på aktuell kunskap. Vi anser att forskning är vägen framåt för att utveckla såväl diagnostisering som behandling av sköldkörtelsjukdom. Vi har sedan 2014 knutit nya kontakter med politiker, myndigheter, vårdgivare, intresseorganisationer, i och utanför Sverige, för att skapa ett organiserat samarbete på bred front – dialog och samarbete är nyckeln till framgång.

Hjälp oss förbättra vården

Vi är Sveriges största organisation för sköldkörtelpatienter och den enda som kontinuerligt arbetar för en förbättrad och individanpassad sköldkörtelvård. Men för att komma i mål behöver vi din hjälp. Hur då? Jo, sprid budskapet till personer med sköldkörteldiagnos och deras anhöriga att bli medlemmar hos oss. Ju fler vi är desto snabbare kan vården förbättras. Du kan som privatperson eller företag också ge ett bidrag till oss och på så vis bidra till bättre vård för cirka 460 000 personer med sköldkörtelsjukdom (varav cirka 80 procent är kvinnor). Förbundet arbetar i högsta möjliga mån volontär och alla bidrag går oavkortat till att förbättra vården så snabbt som möjligt. Vår ambition är att i närtid starta en forskningsinsamling – håll utkik här och Facebook.

Publicerad den: 2017-05-26

Mer Nyheter om förbundet