Hur löser vi bristen på AT-platser – panelsamtal i Almedalen

Lars Rådén (M), vice ordförande i Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd, Kristina Nilsson (S), vice ordförande i riksdagens socialutskott, och Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet. 

Sköldkörtelförbundet var på plats i Almedalen för att ge patienterna en röst i debatten om brist på AT-platser och tid för kompetensutveckling för läkare i vården. Läkarna behöver mer luft i schemat för att ny forskning ska kunna omsättas i praktik och vi behöver nationella vårdprogram för alla sköldkörtelsjukdomar som kan stötta de i deras uppdrag så våra patienter får den bästa individanpassade vården.

Tack Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) för att vi fick en chans att påverka politikerna i vår gemensamma ansträngningar för bättre och jämlik vård.

Läs mer om seminariet på Läkartidningens hemsida.

Representanter för förbundet deltar ideellt på Almedalsveckan för att knyta kontakter och lyfta frågor som är viktiga för personer med sköldkörtelsjukdom med politiker och andra beslutsfattare.