Internationella Sköldkörteldagen 2021

Publicerad:

Igår den 25 maj firade Sköldkörtelförbundet Internationella Sköldkörteldagen som är en del av den årliga sköldkörtelveckan.

Vi uppmärksammade dagen på flera sätt:

  • Länsföreningarna anordnade medlemsaktiviteter lokalt, digitalt och fysiskt
  • Vi sände ett webbinarium med Cecilia Tibell, endokrinolog och som driver den funktionsmedicinska kliniken Integrativa Kliniken, lett av Katarina Fornander författare och journalist inom medicin och hälsa
  • Vi fick vår debattartikel om sköldkörtelvården publicerad i över 40 tidningar (fysiskt och digitalt) landet över
  • På facebook har vi hela veckan en kampanj i syfte att växa och bli fler medlemmar.

Här kan du ta del av seminariet med Cecilia Tibell, öppet för både dig som ännu inte är medlem och dig som medlem.

Och här är en nationell version av den debattartikel som vi publicerat regionalt med siffror för varje län:

Nationell samordning kan hjälpa personer med sköldkörtelsjukdom


I dag medicineras 477 000 svenskar mot sköldkörtelsjukdom, men det är inte säkert att de får rätt vård. Kriterierna för diagnos och behandling skiljer sig åt mellan regionerna. Det är hög tid för nationell samordning på området, skriver representanter för Sköldkörtelförbundet.

Underfunktion i sköldkörteln, hypotyreos, är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna i Sverige och kräver oftast livslång behandling. I dag ökar medicineringen mest bland unga kvinnor och bland män.

Sjukdomen ger symtom som trötthet, nedstämdhet, minnesproblem och värk. Det kan också påverka fertiliteten hos både kvinnor och män. Symtomen sänker livskvaliteten och påverkar i många fall arbetsförmågan.

Många av de drabbade mår heller inte bra, trots medicinering. Eftersom det saknas ett kvalitetsregister för uppföljning av patienter på gruppnivå saknas viktiga kunskaper om orsaker, behandlingsresultat, långtidseffekter och samsjuklighet.

Vilken hjälp man får beror i dag på var i landet man bor. Kriterierna för diagnos och behandling skiljer sig åt mellan regioner eftersom det saknas nationella riktlinjer och ett nationellt vårdprogram för hypotyreos.

Bristen på nationell samordning är förstås i första hand en stor nackdel för den som är sjuk. Men att det saknas tydliga och forskningsbaserade riktlinjer försvårar också för behandlande läkare inom primärvården, som ofta är de som möter patienterna.

Sköldkörtelförbundet vill därför lyfta fram tre viktiga åtgärder som skulle bidra till en jämlikare vård, minska lidandet hos drabbade och bespara samhället stora kostnader:

Nationella riktlinjer. Socialstyrelsen bör ta fram nationella riktlinjer för hypotyreos, med kriterier för diagnos och val av behandling. Särskilt fokus bör riktas mot patientgruppen som inte mår bra trots behandling.

Ett nationellt vårdprogram. Sveriges kommuner och regioner bör säkerställa ett nationellt vårdprogram för hypotyreos så att individanpassad vård kan garanteras över hela landet.

Ett nationellt kvalitetsregister. Ett register skulle underlätta kvalitetsuppföljning av vårdinsatser och behandlingsalternativ samt underlätta mer forskning på sköldkörtelområdet.

Inom andra stora folksjukdomar, som hjärtsjukdom och diabetes, är detta en självklarhet sedan länge. Nu är det hög tid för nationell samordning även på sköldkörtelområdet.

Katarina Nydahl, medicinskt sakkunnig på Sköldkörtelförbundet
Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet


Fakta om hypotyreos:
1. Sköldkörteln tillverkar livsviktiga hormoner som bland annat kontrollerar kroppens ämnesomsättning.
2. Brist på sköldkörtelhormon leder till att ämnesomsättningen blir för låg.
3. Vanliga symtom är trötthet, nedstämdhet, minnesproblem, värk och infertilitet. 

Mer Nyheter om förbundet