Jag får ofta fler hypotyreos-symtom på vintern – varför?

Publicerad:

Har du mått sämre under en period nu när det är vinter och kallare och kanske var det likadant förra året vid den här tiden? Många med hypotyreos vittnar om att måendet påverkas extra av årstidsväxlingarna.

Enligt läkare med goda kunskaper om hypotyreos är det inte ovanligt att man kan behöva justera upp dosen av sköldkörtelhormon något litet under den kalla och mörka årstiden, medan man kan klara sig på en något lägre dos under den varmare och ljusare årstiden.

Vad säger forskningen?

I en studie från 2017 studerade forskare på Sicilien ett stort antal personers TSH, fritt T3 och fritt T4 under ett år. De jämförde personer med normalt fungerande sköldkörtel med personer som genomgått tyreoidektomi, dvs opererat bort sköldkörteln, och som behandlades med sköldkörtelhormon.

Hos personerna utan sköldkörtel och som behandlades med samma dos under hela året ökade TSH under årets kallaste månader. Samtidigt fann man att de hade mindre andel av aktivt hormon, fritt T3, medan friska obehandlade personer hade högre fritt T3 under vintern. De kliniska konsekvenserna av hormonförändringen undersöktes inte i studien.

Tips!

Eftersom inställning dosen av sköldkörtelhormon oftast styrs av TSH-värdet kan det vara bra att, om möjligt, boka uppföljning och ta ditt årliga sköldkörteltest under vinterhalvåret. Om du testar och får din dos justerad under sommaren kan det finnas en risk att dosen inte riktigt räcker till när vintern kommer. Det gäller särskilt om du har liten eller ingen egen sköldkörtelfunktion kvar, till exempel efter att sköldkörteln opererats bort eller efter många år av autoimmun hypotyreos.

OBS! Experimentera aldrig själv med din medicinering utan att först diskutera med din behandlande läkare.

Källa: Gullo D, Latina A, Frasca F, Squatrito, S., Belfiore, A., & Vigneri, R. Seasonal variations in TSH serum levels in athyreotic patients under L-thyroxine replacement monotherapy. Clinical Endocrinology. 2017;87(2):207–215. https://doi.org/10.1111/cen.13351

Text: Katarina Nydahl

Publicerad 25 februari 2021

Mer Forskning