Känslohantering enligt specialistpsykolog Sofia Eithun Rönning!

Publicerad:

Sofia Eithun Rönning föreläste i samband med internationella sköldkörteldagen 2024 om hur man hanterar de psykiska och praktiska utmaningar som följer med en sköldkörtelsjukdom. Vill du se hela föreläsningen finns den uppladdad här. Om du inte redan är det, kan du enkelt bli medlem genom att klicka här!

Lösenordet som krävs finns i alla medlemsbrev. Nedan kan du läsa en sammanfattning av föreläsningens huvudpunkter samt tips för dig som lever med sköldkörtelsjukdom.

Känslohantering

När man får diagnosen sköldkörtelsjukdom kan det leda till en chock eller kris. Det är viktigt att bearbeta känslorna och få stöd från omgivningen. Att tillåta sig att känna och bearbeta sina känslor är avgörande för att undvika långsiktig ångest och nedstämdhet. Genom att ta emot tröst och stöd kan man minska den emotionella belastningen.

Självbild och identitet

Sjukdomen kan påverka självbilden och leda till frågor om vem man är nu och vilka begränsningar som finns. Det är viktigt att reflektera över sina nya möjligheter och acceptera de förändringar som sjukdomen medför. Att hitta nya sätt att se på sig själv och sina förmågor kan vara stärkande.

Stresshantering

En hormonell obalans som sköldkörtelsjukdom innebär är en stressfaktor för kroppen. Att minska stress och öka återhämtningen är därför kritiskt. Det handlar både om passiv återhämtning, som vila, och aktiv återhämtning, som fysisk aktivitet och hobbyer.

Sömn

God sömn är avgörande för återhämtningen. Att etablera rutiner, förbättra sömnhygienen och hantera tankar som snurrar kan främja en bättre sömnkvalitet. Regelbunden sömn bidrar till en stabilare hälsa och bättre välmående.

Ångesthantering

Ångest är vanligt vid sköldkörtelsjukdom. Det är viktigt att förstå vad ångest är och hur det påverkar kroppen. Att utmana och hantera ångesten kan hjälpa till att minska dess inverkan.

Värderingar och mening

Sjukdomen kan leda till att man undviker aktiviteter som tidigare varit meningsfulla. Det är viktigt att fortsätta engagera sig i det som ger livet mening och att identifiera vad som är värdefullt för en själv. Familj, vänner, arbete och fritid är områden att reflektera över för att bibehålla livskvaliteten.

Compassion

Att vara snäll mot sig själv är avgörande. Det innebär att acceptera sina tankar och känslor, ha förståelse för sig själv och undvika självkritik. Självmedkänsla kan hjälpa till att hantera sjukdomen på ett mer positivt sätt.

Tips för dig som är sköldkörtelsjuk

  • Sök stöd från nära och kära.
  • Tillåt dig själv att känna och bearbeta känslor.
  • Reflektera över din självbild och identifiera nya möjligheter.
  • Minska stress och öka återhämtning.
  • Etablera goda sömnrutiner.
  • Utmana och hantera ångest.
  • Håll fast vid det som ger ditt liv mening.
  • Var snäll mot dig själv och öva på självmedkänsla.

Hoppas detta hjälper dig på vägen att hantera psykiska och praktiska utmaningar med sköldkörtelsjukdom!

Mer Egenvård