Vardagsförändringar enligt arbetsterapeuten Sandra Klasson

Publicerad:

Sköldkörtelsjukdomar kan påverka vardagen på många sätt, men genom att göra små, medvetna förändringar kan man ta tillbaka makten över sitt liv. Det viktigaste är en korrekt inställd medicinsk behandling, men därefter kan vi göra mer. Sandra Klasson, en arbetsterapeut, har presenterat flera strategier och tips för att hantera vardagen bättre för de som lever med sköldkörtelsjukdom. Vill du se hela föreläsningen finns den uppladdad här. Lösenordet som krävs finns i alla medlemsbrev. Om du inte redan är det, kan du enkelt bli medlem genom att klicka här! 

Nedan kan du läsa en sammanfattning av föreläsningens huvudpunkter samt tips för dig som lever med sköldkörtelsjukdom.

Varför arbetsterapi?

Arbetsterapi syftar till att hjälpa individer att få deras vardag att fungera, oavsett om det handlar om arbete, hushållsarbete, fritid, sociala eller relationella aktiviteter. Genom att fokusera på styrkor och ta hänsyn till svårigheter kan arbetsterapeuter bidra till att skapa en mer balanserad och hållbar vardag.

Anpassa ditt sätt att leva

Att anpassa sitt liv efter sin sjukdom betyder inte att ge upp. Istället handlar det om att hitta sätt att leva hållbart och skapa hälsosamma förändringar. Detta kan inkludera att dela upp aktiviteter i mindre delar, minimera onödiga sinnesintryck och kartlägga aktiviteter för att förstå hur de påverkar en.

Hantera trötthet och stress

Många med sköldkörtelsjukdomar upplever både fysisk och mental trötthet (fatigue) samt stresskänslighet. Att skapa rutiner och struktur i vardagen, samt att hitta en balans mellan olika aktiviteter, kan hjälpa. Det är också viktigt att minska kraven, både de inre och yttre, för att undvika överbelastning.

Minnes- och koncentrationssvårigheter

För att hantera minnesproblem kan man använda påminnelser, larm, och kalendrar. Koncentrationssvårigheter kan hanteras genom att minska distraktionsmoment, göra en sak i taget och skapa rutiner för återkommande aktiviteter.

Återgång till arbete

För de som ska återgå till arbete kan det vara nödvändigt att anpassa både den fysiska och sociala arbetsmiljön samt arbetsaktiviteterna. Det är viktigt att variera mellan aktivitet och vila även på jobbet.

Kartlägg dina aktiviteter och energinivåer

Att föra en aktivitetsdagbok kan vara ett effektivt sätt att förstå vad som ger och tar energi. Genom att reflektera över sina aktiviteter kan man hitta sätt att göra förändringar för att spara energi. En energikartläggning över dygnet kan också hjälpa till att planera aktiviteter vid de tidpunkter då man har mest energi.

Kontakta en arbetsterapeut

Arbetsterapeuter finns tillgängliga på de flesta vårdcentraler och kan hjälpa till att skapa strategier för att hantera aktivitetsproblem i vardagen. De kan bidra med kunskap och verktyg för att hantera trötthet, stress och andra utmaningar som följer med sköldkörtelsjukdomar. Läs mer om hur det går till i denna artikel!

Genom att implementera dessa strategier kan man förbättra sitt välmående och få en mer fungerande vardag trots sköldkörtelsjukdom.

Mer Egenvård