Kloka kommentarer till debatten i Läkartidningen

Publicerad:

En del kloka kommentarer har publicerats i anslutning till den debattartikel och repliker som varit i Läkartidningen nyligen. Däribland en kommentar från Karin Munsterhjelm och en från Sven Laurin, både pensionerade läkare.

Sven Laurin skriver till exempel: ”Hur många dessa patienter egentligen är, eller varför de känner sig sjuka är inte Sköldkörtelföreningens sak att vetenskapligt reda ut. Författarnas kritik slår fel på denna punkt. Intresseorganisationen pekar ut problemet, politiker tar upp frågan (eftersom experterna inte upplevs göra det).”

Och Karin Munsterhjelm: ”Både läkare och patient måste förstås kunna samarbeta. Så jag hoppas att denna konflikt inom medicinen, som verkligen inte finns enbart i Sverige, skall kunna lösas på det snaraste. Det gäller människoliv. Jag har sett många av mina patienter komma upp ur sängarna och återvända till arbetslivet. Tyvärr har jag också hört om självmord, där hjälp förvägrats. Detta är ett stort medicinskt och samhälleligt problem!”

Kommentar till artikeln Anmärkningsvärt om sköldkörtelvården i riksdagsmotion:

Kommentar till artikeln Replik till Mikael Lehtihet och Jan Calissendorff: »Naturligt att reagera och agera för bättre sköldkörtelvård«:


Tillsammans kan vi göra skillnad! Vi arbetar för: Ökad kunskap – Individanpassad vård – Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom. Bli medlem idag!

Mer Media & opinion