Låga T3-nivåer i hjärtat kan orsaka hjärtsvikt

Publicerad:

Låga nivåer av sköldkörtelhormonet T3 i hjärtvävnaden kan orsaka hjärtsvikt, enligt en studie gjord på råttor med mild diabetes, finansierad av National Institute of Health och American Diabetes Association, daterad 17 april 2013. Samma studie visar att behandling med låga doser av T3 (liothyronin) kan förhindra utvecklingen av denna hjärtsjukdom.

Vanligtvis mäts sköldkörtelhormoner i blodet, men forskarna har i denna studie noterat att T3-nivån i blodet inte behöver överensstämma med T3-nivån i hjärtvävnaden. En person med hjärtsjukdom och lågt T3 i hjärtvävnaden kan alltså ha normala blodprover.

Studien visar att det finns ett tydligt behov av att undersöka effekten av låga nivåer av T3 i hjärtat, och den roll det spelar för utvecklingen av hjärtsvikt.

Forskarna menar att det finns så mycket rädsla för överbehandling med T3 att läkare generellt helt undviker att behandla hjärtpatienter med sköldkörtelhormoner.

Men den nya forskningen visar att låg dos av T3 kan vara en säker och effektiv behandling, och nästa steg blir kliniska studier på människor. Eftersom en underfungerande sköldkörtel (hypotyreos) i sig kan leda till hjärtsvikt, blir en viktig fråga att besvara i vilken utsträckning hjärtsvikt orsakas av en diagnostiserad hypotyreos, och i vilken utsträckning den faktiskt orsakas av låga nivåer av T3 i hjärtat.

  • Källa: Restoring thyroid hormones in heart may prevent heart disease from diabetes
  • Studie: Restoration of Cardiac Tissue Thyroid Hormone Status in Experimental Hypothyroidism: A Dose-Response Study in Female Rats
Mer Forskning