Länken mellan sköldkörtelsjukdom och celiaki

Publicerad:

Svullen, nedstämd eller trött? Det kan vara hypotyreos eller celiaki – ibland både och. Det är inte ovanligt att dessa autoimmuna sjukdomar går hand i hand.

I Sverige behandlas drygt 465 000 personer för hypotyreos. Den vanligaste typen är autoimmun och kallas Hashimotos tyreodit. Mörkertalet är troligen stort då symtomen ofta kommer smygande, är diffusa och därför enkla att bortförklara med orsaker som stress. Ofta mår vi inte bra trots att vi får behandling för hypotyreos, ibland på grund av vi har ytterligare en autoimmun diagnos.

Vanligt med sköldkörtelsjukdom vid celiaki – och tvärtom

Celiaki är en annan, ofta förekommande, autoimmun sjukdom och 150 000 personer har diagnosen. Upp till 30 procent av alla med celiaki har också hypotyreos. Samtidigt har upp till sju procent av alla med hypotyreos celiaki. Det finns flera anledningar till att celiaki och sköldkörtelsjukdomar kan drabba dig samtidigt.

  • De har gemensamma genetiska orsaker
  • Båda är relativt vanliga autoimmuna sjukdomar
  • En autoimmun sjukdom ökar risken att diagnosticeras med fler

Även du med den vanligaste formen av hypertyreos – Graves sjukdom har större risk än allmänna befolkningen att vara drabbad även av celiaki. Ungefär 10 procent av alla med Graves har även andra autoimmuna sjukdomar. Vissa forskare menar att alla med Graves borde screenas för celiaki.

Överlappande symtom

Både celiaki och hypotyreos påverkar hela kroppen, därför har sjukdomarna också gemensamma symtom. Det kan handla om förstoppning eller andra symtom från mag-tarmkanalen, ledsmärta, trötthet, depression, håravfall, infertilitet eller oregelbunden mens samt missfall. Rätt tester kan ge besked om du har en eller båda diagnoserna.

Celiaki kan göra att du tar upp läkemedel sämre, inklusive läkemedel för hypotyreos. Svängande hormonvärden på blodprover kan därför vara en indikation att du har en inflammation i tarmen, möjligen orsakad av celiaki.

Äta glutenfritt vid hypotyreos

Gluten är ett protein i många av våra vanligaste sädesslag. Behandlingen vid celiaki är en helt glutenfri kost. Men kan glutenfri kost vara en bra idé även vid hypotyreos? Gluten sägs kunna förvirra immunförsvaret att attackera sköldkörteln men det tros också kunna öka risken för hypotyreos genom dess påverkan på tarmen. I dagsläget finns inget entydigt svar på frågan, men många med hypotyreos upplever sig haft nytta av att utesluta gluten. 

Katarina Fornander har en magister i Biomedicin från KI och är journalist inom medicin och hälsa. Hon har skrivit ”Efter Graves – Din väg till läkning” om Graves sjukdom, som är den vanligaste typen av hypertyreos och vad du kan göra för att återhämta dig efter sjukdomen. Hennes senaste bok är ”Sköldkörteldagboken – 6 månader med nya insikter om din hälsa”, där du kan skapa en hälsobok som handlar om dig och vad du mår bra av.

Mer Forskning