Nu enas sköldkörtelpatienter i en gemensam patientförening

Publicerad:

Igår blev det känt att Svenska Sköldkörtelföreningen avvecklar sin verksamhet. Sista åren har föreningen och förbundet samarbetat väl inom arbetsgrupper för riktlinjer inom sköldkörtelområdet, vi har delat information och tillsammans representerat patienterna gentemot beslutsfattare och vården.

”Förbundet tackar för allt det engagemang som representanter för föreningen lagt ner på att sprida kunskap om sköldkörtelsjukdomar, representera patienterna och inte minst för att ha representerat Sverige i internationella samarbeten. Ett extra stort tack till Peter Lakwijk som varit en ledande kraft i detta arbete.” säger Sköldkörtelförbundets ordförande Anna Bergkvist.

Nyligen ansökte förbundet om medlemskap i TFI Thyroid federation international. Det ger oss en plattform för omvärldsbevakning och utbyte med andra patientföreningar i vårt arbete framåt. ”Vi deltog på vårt första möte i helgen och ser redan en arena med potential att ge oss mer kunskap och verktyg för vårt arbete.” berättar Anna Bergkvist.

För frågor kontakta:
Anna Bergkvist
Förbundsordförande
anna.bergkvist@skoldkortelforbundet.se

 

Mailet som gått ut till Svenska Sköldkörtelföreningens medlemmar lyder:

Hej
Tyvärr har Svenska Sköldkörtelföreningen fattat beslutet att lägga ner all verksamhet i slutet av september 2021.

Kombination av ett minskande antal medlemmar, bristen på volontärer för att ta över uppgifterna inom Svenska Sköldkörtelföreningen är orsaken till detta beslut och det alternativ som Sköldkörtelförbundet utgör har stärkt mig i tanken att Svenska Sköldkörtelföreningen inte längre är nödvändig.

Under mer än 25 år har Svenska Sköldkörtelföreningen fått erkännande från många läkare och har blivit patientföreträdare i olika arbetsgrupper för riktlinjer för sköldkörtelstörningar.

På plussidan är Sköldkörtelförbundet ett värdigt alternativ för patienter och patientrepresentation. Beslutet är förstås trist, men det kommer vid en tidpunkt då Sköldkörtelförbundet har ansökt om statsbidrag för sitt arbete. För detta är det viktigt att sköldkörtelpatienterna bildar en gemensam front. Sköldkörtelförbundet är redan representerat i flera nationella och regionala arbetsgrupper för behandlingsriktlinjer kring sköldkörtelsjukdom och har åtagit sig att arbeta för att ge evidensbaserade bidrag i dessa grupper.

Vi hoppas och förväntar oss att detta steg kommer att bidra positivt till att främja alla sköldkörtelpatienters intressen i Sverige. Vi uppmanar härmed alla, både patienter och de som är professionellt engagerade i sköldkörteln, att bli medlem i Sköldkörtelförbundet eller att på annat sätt stötta deras arbete.

Svenska Sköldkörtelföreningens webbplats (skoldkortel.se) kommer att omvandlas till en webbplats för en ny sköldkörtelfond som samlar in pengar till sköldkörtelforskning. Återstående medel hos Svenska Sköldkörtelföreningen doneras till denna fond. Fonden kommer att förvaltas av patientrepresentanter och en medicinsk rådgivande nämnd.

Jag tackar alla och hoppas att vi återser varandra inom Sköldkörtelförbundet

Med vänlig hälsning
Peter Lakwijk
Ordförande
Svenska Sköldkörtelföreningen

Mer Nyheter om förbundet