Ny avhandling: Outcome of Graves’ disease

Publicerad:

Idag försvarade endokrinolog Mats Holmberg sin avhandling vid Sahlgrenska akademin. Huvudhandledare: Helena Filipsson Nyström. I betygsnämnden bl. a. Stefan Sjöberg. Två av artiklarna är inte publicerade och detaljerade resultat kan därför inte spridas än. Hans huvudsyfte var att studera effekterna av giftstruma med speciellt fokus på hjärnan. Fyrtio procent av de som fick konventionell tablettbehandling fick bibehållen sköldkörtelfunktion, utan att behöva fortsatt läkemedelsbehandling, 6-10 år senare. En betydande minoritet av samtliga patienter (25 %) hade kvarstående mental trötthet.

Mats Holmberg disputerar

Mats slutsatser är att Graves’ har en tydlig påverkan på hjärnan och behöver följas upp långsiktigt, gärna årligen. Det är oerhört glädjande att svenska endokrinologer bedriver forskning och breddar kunskapen kring sköldkörtelsjukdom. Uppmärksamheten kring giftstruma är lovande och kan förhoppningsvis hjälpa en stor grupp av sköldkörtelpatienter. Framgångsrik behandling av Graves’ med radioaktivt jod eller kirurgi leder ofta till underfunktion (hypotyreos) och livslång behandling med Levaxin. Idag är det framför allt allmänläkarna som möter dessa patienter. Endokrinologerna behandlar patienterna huvudsakligen när de är nyinsjuknande eller drabbats av återfall i Graves’.

Katarina Lunner representerade Sköldkörtelförbundet vid disputationen och gratulerade Mats Holmberg till en välförtjänt akademisk doktorstitel med en vacker orange blombukett.

Här finns mer information.

Mer Forskning