Ny patientundersökning: Dubbelt så nöjda med tidigare standardbehandling – ändå ges den bara till ett fåtal

Publicerad:

Av patienter som medicinerar med dagens standardbehandling Levaxin mot underfunktion i sköldkörteln, är andelen fullständigt nöjda bara hälften jämfört med patienter som medicinerar med den tidigare standardbehandlingen, NDT. Det visar en nyligen publicerad webbundersökning bland 11 166 amerikanska sköldkörtelpatienter*, utförd på uppdrag av American Thyroid Association (ATA)** och publicerad i den medicinska tidskriften Thyroid.

Underfunktion i sköldkörteln, hypotyreos, är en av Sveriges vanligaste sjukdomar och 2017 medicinerade 460 000 patienter mot hypotyreos, varav 98% med Levaxin eller Euthyrox (syntetiskt T4-hormon).

I den amerikanska studien anger enbart 10 % av patienterna som behandlas med syntetiskt T4 att de är fullständigt nöjda med sin behandling, jämfört med 22 % av patienterna som behandlas med naturligt sköldkörtelhormon, NDT (innehållande hormonerna T4, T3, T2, T1, T0 och kalcitonin i naturlig form).

Undersökningsresultatet går i samma linje som Sveriges största patientundersökning av sköldkörtelvården – också den en webbundersökning, utförd av Sköldkörtelförbundet under slutet av 2016. Den visade att enbart 20% blev symtomfria på standardbehandling med Levaxin. Andelen symtomfria för gruppen som behandlades med NDT var 43%.

På en skala mellan 1 och 10 över hur nöjd man som patient är med sin behandling, där 10 är maximalt nöjd, blev mediansiffran för hela gruppen 5, i den amerikanska undersökningen. Också i subgruppen med patienter som inte angett depression, stressorer eller att de led av andra medicinska tillstånd blev mediansiffran 5 för patienterna som medicinerar med T4 (Levaxin). För de som medicinerar med T4 (Levaxin) i kombination med en tilläggsmedicin innehållande syntetiskt T3 (Liothyronin) blev mediansiffran 6 av 10, medan den blev 7 av 10 för gruppen som behandlas med NDT.

Samma mediansiffror som ovan – 4, 5 och 6 för de olika behandlingsgrupperna – kunde uppmätas när frågan istället gällde hur nöjda dessa patienter är med sina nuvarande läkare.

Alla patienter i undersökningen gav 10 av 10 möjliga vid poängsättning av behovet för nya behandlingsmöjligheter av hypotyreos.

NDT-patienterna rapporterade i mindre grad problem med vikten, energinivån/fatigue, sinnesstämningen, minnet eller andra problem med tänkandet – jämfört med T4 och T4/T3-gruppen.

– Även om det är skönt att den kritik av Sköldkörtelförbundets undersökning som vi fått uppleva från vissa håll nu visar sig vara obefogad, är det samtidigt oerhört tragiskt att få bekräftat att även denna amerikanska undersökning – med fyra gånger så många patienter – visar på samma alarmerande läge, säger Anders Palm, ordförande i Sköldkörtelförbundet.

Liksom forskarna bakom den amerikanska studien eftersöker han orsakerna bakom att patienter på NDT mår bättre än de som medicinerar med dagens standardbehandling Levaxin.

– Det är nu 70 år sedan det forskades på nya hypotyreosläkemedel och det börjar bli hög tid för politiker och läkarprofessionen att ta tag i den bortglömda frågan om hypotyreosbehandling, som berör en halv miljon patienter, säger Anders Palm.

* Av de 12 146 patienterna som avslutade webbenkäten återstod 11 608 när man exkluderat icke-unika IP-adresser samt de som stod på annan behandling än monoterapi med syntetiskt T4, syntetiskt T4 i kombination med syntetiskt T3 (liotyronin) eller NDT. 6949 patienter medicinerade med T4, 978 angav en kombinationsbehandling med T4/T3 och 3239 medicinerade med NDT.

** Sköldkörtelorganisationen American Thyroid Association (ATA) består av läkare och forskare och tar bland annat fram behandlingsriktlinjer för sköldkörtelsjukdom som det refereras till från många olika länder (däribland Sverige).

Källa: Peterson SJ, Cappola AR, Castro MR, et al. An Online Survey of Hypothyroid Patients Demonstrates Prominent Dissatisfaction. Thyroid. 2018 Apr 5

Läs mer om studien på engelska, eller på danska

OM SJUKDOMEN
Sköldkörteln producerar de livsviktiga hormoner som kallas tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3). Dessa hormoner reglerar kroppens ämnesomsättning, det vill säga hur kroppen utvinner energi från det vi äter och omvandlar detta till ATP, cellernas bränsle. Om sköldkörteln inte fungerar som den ska går denna process långsammare eller snabbare än normalt. Tillståndet när sköldkörteln är underaktiv, vilket leder till sköldkörtelhormonbrist, kallas för hypotyreos och kan ge symtom så som sjuklig trötthet, försämrat minne och koncentrationsproblem, depressiva besvär, sömnproblem, värk, viktuppgång, frusenhet, infertilitetsproblem m.m.

Förekomsten av hypotyreos är hög – lika hög som för typ 2-diabetes. Ungefär 80 procent av de drabbade är kvinnor. Enligt 2017 års statistik från Socialstyrelsen medicinerade 458 260 personer med Levaxin eller Euthyrox (T4 mot hypotyreos). 9 401 personer fick tilläggsmedicinen Liothyronin (T3 mot hypotyreos). 965 personer fick beviljad licens på naturligt sköldkörtelhormon, NDT (innehållande T0, T1, T2, T3, T4 och kalcitonin mot hypotyreos). Utöver detta kan mörkertalet av drabbade vara stort, och självmedicinering förekommer dessvärre.

OM BEHANDLINGEN
Standardbehandlingen som ges i Sverige idag är Levaxin eller Euthyrox (verksam substans = levotyroxin), som innehåller en syntetisk variant av prohormonet T4. Det förutsätts att syntetiskt T4 i kroppen ska omvandlas till det biologiskt aktiva T3 (samt till T2, T1 och T0, och att kalcitonin inte har någon betydelse). Liothyronin (liotyronin), som innehåller syntetiskt T3, finns tillgängligt i Sverige men skrivs ut endast undantagsvis (och kombineras då oftast med Levaxin). Behandling med naturligt sköldkörtelhormon, NDT (Natural Desiccated Thyroid) – var standardbehandlingen från slutet av 1800-talet till 1980-talet, innan det syntetiska levotyroxin tog över marknaden. NDT kan endast fås genom licens via Läkemedelsverket. Exempel på läkemedelsnamn är Erfas Thyroid, Nature-Throid och Armour Thyroid.

Pressmeddelande: Varannan sköldkörtelsjuk mår inte bättre av sin medicin

https://skoldkortelforbundet.se/pressmeddelande-patienter-upplever-stora-kunskapsbrister-inom-skoldkortelvarden/

Endokrinologiprofessor: ”Det finns en kunskapsproblematik inom sköldkörtelområdet”

Mer Media & opinion