Pressmeddelande: Varannan sköldkörtelsjuk mår inte bättre av sin medicin

Sveriges tredje mest förskrivna läkemedel, Levaxin, som idag är standardbehandling vid underfunktion i sköldkörteln, ger bara symtomlindring hos varannan patient. Det visar Sveriges största patientundersökning bland sköldkörtelsjuka.

Sköldkörtelförbundet har via Netdoktor.se låtit fråga 2753 personer som idag behandlas för underfunktion av sköldkörteln, så kallad hypotyreos, hur olika behandlingar svarar mot de vanligaste symtomen för sjukdomen. Resultatet av undersökningen visar att det syntetiska sköldkörtelhormonet Levaxin, som idag är standardbehandling i Sverige, bara ger symtomlindring hos varannan patient. Bara var femte patient upplever att de helt blivit av med sina symtom.

Idag diagnostiserar läkarna sköldkörtelsjukdom efter blodprov, ofta i kombination med symtom. Om blodvärdena förbättras av behandlingen anses patienten vara välbehandlad. Symtomlindring vägs sällan in vid uppföljning av behandlingen.

– Vår undersökning ger en tydlig signal att dagens hypotes att det enbart är ett fåtal patienter som inte blir återställda med hjälp av standardbehandlingen, med stor sannolikhet är felaktig, kommenterar Anders Palm, ordförande i Sköldkörtelförbundet.

Undersökningen bekräftar det som Sköldkörtelförbundet länge fått höra från patienter, som undrar varför de inte blir av med sina symtom på en underfungerande sköldkörtel trots att deras blodvärden normaliserats.

– Sjukvården har ett ansvar att ta denna larmsignal på allvar och utvärdera sina riktlinjer för behandling av sköldkörtelsjukdom, så att symtombilden bättre vägs in vid behandling, säger Anders Palm.

Samtidigt visar undersökningen att de som behandlas med andra behandlingsmetoder – såsom tillägg av syntetiskt T3 (Liothyronin) eller med det naturliga sköldkörtelhormonet NDT – uppvisar bättre respektive mer än dubbelt så bra symtomlindring som standardpreparatet Levaxin (43 % blev helt av med sina symtom på NDT, jämfört med 20 % på Levaxin). Dessa behandlingsmetoder är ovanliga och förskrivs endast av ett fåtal läkare och landsting. Idag behandlas cirka 9 000 personer med sådana alternativ, att jämföra med cirka 440 000 som behandlas med Levaxin.

– Få patienter erbjuds alternativ trots att de inte mår bättre efter behandling med Levaxin. Det är anmärkningsvärt att sköldkörtelsjuka som inte mår bättre av sin medicin inte erbjuds andra alternativ. Det är hög tid att även sköldkörtelvården erbjuder en individanpassad vård, säger Anders Palm.

MER FRÅN UNDERSÖKNINGEN

 • 72% upplever att läkarnas kunskap om hypotyreos är ganska dålig eller mycket dålig. 20% anser att läkarnas kunskaper om hypotyreos är god.
 • 67% upplever att läkarnas kunskaper om hypotyreos är sämre eller mycket sämre jämfört med andra sjukdomar som de sökt vård för. 10% anser att läkarnas kunskaper om hypotyreos är bättre eller mycket bättre.
 • 56% är missnöjda med den vård de får för hypotyreos och 30% är missnöjda med annan vård.
 • 50% upplever symtomlindring på Levaxin. 80 % upplever symtomlindring på det naturliga sköldkörtelläkemedlet NDT.
 • 22% av patienterna som behandlas med Levaxin skattar sin hälsa som 8 eller mer på en 10-gradig skala där 10 är maximal hälsa, jämfört med 37% hos de som behandlas med NDT.

OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen genomfördes via en webbenkät på www.netdoktor.se på uppdrag av Sköldkörtelförbundet och är Sveriges största patientundersökning av sköldkörtelvården. Enkäten besvarades i sin helhet av totalt 2753 personer som uppgav att de medicinerade för underfunktion i sköldkörteln. Sköldkörtelförbundet har inte berättat om undersökningen i sina kanaler utan målet har varit att få en så objektiv och representativ bild av verkligheten som möjligt. Enkäten genomfördes 10 november–12 december 2016. Netdoktor.se är Sveriges största hälsosajt med en miljon besökare per månad.

OM SJUKDOMEN
Sköldkörteln producerar de livsviktiga hormoner som kallas tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3). Dessa hormoner reglerar kroppens ämnesomsättning, det vill säga hur kroppen utvinner energi från det vi äter och omvandlar detta till ATP, cellernas bränsle. Om sköldkörteln inte fungerar som den ska går denna process långsammare eller snabbare än normalt. Tillståndet när sköldkörteln är underaktiv, vilket leder till sköldkörtelhormonbrist, kallas för hypotyreos och kan ge symtom så som sjuklig trötthet, försämrat minne och koncentrationsproblem, depressiva besvär, sömnproblem, värk, viktuppgång, frusenhet, infertilitetsproblem m.m.

Förekomsten av hypotyreos är hög – lika hög som för typ 2-diabetes. Ungefär 80 procent av de drabbade är kvinnor. Enligt 2016 års statistik från Socialstyrelsen medicinerade 445 035 personer med Levaxin eller Euthyrox (T4 mot hypotyreos). 8 061 personer fick tilläggsmedicinen Liothyronin (T3 mot hypotyreos). Enligt Läkemedelsverket fick 952 personer under 2016 beviljad licens på naturligt sköldkörtelhormon, NDT (innehållande T0, T1, T2, T3, T4 och kalcitonin mot hypotyreos) – denna siffra är 830 enligt Socialstyrelsen. Utöver detta kan mörkertalet av drabbade vara stort, och självmedicinering förekommer dessvärre.

OM BEHANDLINGEN
Standardbehandlingen som ges i Sverige idag är Levaxin eller Euthyrox (verksam substans = levotyroxin), som innehåller en syntetisk variant av prohormonet T4. Det förutsätts att syntetiskt T4 i kroppen ska omvandlas till det biologiskt aktiva T3 (samt till T2, T1 och T0, och att kalcitonin inte har någon betydelse). Liothyronin (liotyronin), som innehåller syntetiskt T3, finns tillgängligt i Sverige men skrivs ut endast undantagsvis (och kombineras då oftast med Levaxin). Behandling med naturligt sköldkörtelhormon, NDT (Natural Desiccated Thyroid) – var standardbehandlingen från slutet av 1800-talet till 1980-talet, innan det syntetiska levotyroxin tog över marknaden. NDT kan endast fås genom licens via Läkemedelsverket. Exempel på läkemedelsnamn är Erfas Thyroid, Nature-Throid och Armour Thyroid.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Anders Palm, ordförande Sköldkörtelförbundet
E-post: anders.palm@skoldkortelforbundet.se
Telefon: 072-712 11 79

LÄS OCKSÅ:

Pressmeddelande: Patienter upplever stora kunskapsbrister inom sköldkörtelvården

Ny riksdagsmotion: Överge föråldrade behandlingsmetoder och individanpassa vården vid sköldkörtelsjukdom

Symtom trots ”optimal” behandling med Sveriges tredje mest förskrivna läkemedel

Endokrinologiprofessor: ”Det finns en kunskapsproblematik inom sköldkörtelområdet”


Tillsammans kan vi göra skillnad! Vi arbetar för: Ökad kunskap – Individanpassad vård – Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom. Bli medlem idag!

15 comments on “Pressmeddelande: Varannan sköldkörtelsjuk mår inte bättre av sin medicin

 1. […] Hormonstörarna I hudkrämen kan det finnas ämnen som stör kroppens hormonsystem. Hormonerna är kroppens budbärare och när det blir fel på dem kan mycket gå snett. Det kan störa utvecklingen av hjärnan och könsorganen, eller öka risken för cancer. En blogg om hud av Mitte Blomqvist. Svensk KI-läkare och KTH hittade höga halter av arsenik och tenn i Pandemrix. Amazing Benefits of Sleeping on the Left Side. Dina mediciner. Sköldkörtelföreningen – Ökad kunskap – bättre vård. Friskare liv för sköldkörtelsjuka. Pressmeddelande: Varannan sköldkörtelsjuk mår inte bättre av sin medicin – Sköldkörtelförbu…. […]

 2. […] Många blir inte hjälpta av standardbehandlingen Som Kurera berättat tidigare diagnostiseras idag sköldkörtelsjukdom med hjälp av blodprov sedan följs blodvärdena upp regelbundet och om de förbättras efter att Levaxin satts in anses behandlingen vara lyckad. – Vår undersökning är inte en vetenskaplig undersökning men ger ändå en tydlig signal om att dagens hypotes att det enbart är ett fåtal patienter som inte blir återställda med hjälp av standardbehandlingen, med stor sannolikhet är felaktig, kommenterar Anders Palm, ordförande i Sköldkörtelförbundet i ett pressmeddelande. […]

 3. […] Undersökningen från Sköldkörtelföreningen visade också att alternativa metoder mer lyckade. De som behandlas med andra behandlingsmetoder – som tillägg av syntetiskt T3-hormon eller naturligt sköldkörtelhormon – uppvisade bättre respektive mer än dubbelt så bra symtomlindring jämfört med standardpreparatet Levaxin. 43 procent av de som tog naturligt sköldkörtelhormon blev helt av med sina symtom och hela 80 procent upplevde lindring av sina symptom. (Referens.) […]

 4. […] Många blir inte hjälpta av standardbehandlingen Som Kurera berättat tidigare diagnostiseras idag sköldkörtelsjukdom med hjälp av blodprov, sedan följs blodvärdena upp regelbundet och om de förbättras efter att Levaxin satts in anses behandlingen vara lyckad. – Vår undersökning är inte en vetenskaplig undersökning men ger ändå en tydlig signal om att dagens hypotes att det enbart är ett fåtal patienter som inte blir återställda med hjälp av standardbehandlingen, med stor sannolikhet är felaktig, kommenterar Anders Palm, ordförande i Sköldkörtelförbundet i ett pressmeddelande. […]

 5. […] SKÖF har under 2018 skickat ut fem olika pressmeddelanden via MyNewsdesk, en tjänst via vilken vi bland annat når tusentals journalister och beslutsfattare. Ett exempel på pressmeddelande är den viktiga patientundersökningen från American Thyroid Association, ATA, som visar att av patienter som medicinerar med dagens standardbehandling levotyroxin mot underfunktion i sköldkörteln, är andelen fullständigt nöjda bara hälften jämfört med patienter som medicinerar med den tidigare standardbehandlingen, NDT. Se: http://www.mynewsdesk.com/se/skoeldkoertelfoerbundet/pressreleases/ny-patientundersoekning-dubbelt-saa-noejda-med-tidigare-standardbehandling-aendaa-ges-den-bara-till-ett-faatal-2513688 Ett resultat som går hand i hand med den stora patientundersökning som SKÖF publicerade 2017, utförd via Netdoktor.se. Se: https://skoldkortelforbundet.se/pressmeddelande-varannan-skoldkortelsjuk-mar-inte-battre-av-sin-medi… […]

 6. […] Sköldkörtelförbundet uppger även att så många som hälften av alla med sköldkörtelproblem inte upplever att deras medicin hjälper. Detta betonar behovet av att ha en god kost och använda naturliga kurer i kompletterande syfte för att uppnå så hög livskvalitet som möjligt. Detta är framförallt viktigt när det kommer till att sova, eftersom otillräcklig sömn kan leda till många andra problem. […]

Comments are closed.