Ny studie från Lunds universitet: ”Hypotyreos: Lyssna på mig!”

Publicerad:

En intervjustudie med sex personer som har kvarvarande symtom.

Abstract: Studiens resultat har funnit områden där vårdens bemötande brister gentemot sköldkörtelsjuka med kvarstående symtom. Råd baserade på resultaten är att patienten får möjlighet till att göra små förändringar på egen hand i sin medicinering. Enkla frågor som ”Hur mår du” kan förbättra upplevelsen av vården. Patienterna önskar ökad utbildning kring sjukdomen vilket kan förbättra upplevelsen av vård. Råd från vårdgivare om ökad fysisk aktivitet för att minska kroppsvikt kan försämra upplevelsen av vården som ges. Ett holistiskt grepp om den sjukes tillstånd kan förbättra upplevelsen av den vård som ges. Den patient som inte upplever sig som deprimerad ska inte behandlas som en deprimerad patient. Psykoedukation kring ångest, stress, autoimmunitet och terapi kan förbättra upplevelsen av vård.

Till studien av Milan Milovanovic

Om någon är intresserad av att höra mer om studien och framtida projekt som Milan har, går det bra att nå honom på Insiktsplatsen(a)gmail.com.

Mer Forskning