Ny studie visar att AIP kan ge minskade symtom och högre livskvalitet vid Hashimotos

Publicerad:

En studie publicerad 27:e april 2019 visar att en viss typ av antiinflammatorisk kost, så kallad autoimmun kost (AIP), kan förbättra symtomen vid Hashimotos (en autoimmun sköldkörtelsjukdom). De deltagare som fullföljde kostprogrammet uppvisade minskade symtom, högre livskvalitet, lägre inflammation, minskat kroppsfett, bättre hy, bättre sömnkvalitet och förbättrad maghälsa.

Många med sköldkörtelsjukdom upplever besvärande symtom och nedsatt livskvalitet trots att de får behandling med hormonersättning. På senare år har en lång rad vittnesmål framkommit som hävdar att autoimmun kost (AIP-kost) hjälpt där läkemedelsbehandling nått vägs ände. Patienter vittnar om förbättrade symtom, lägre inflammation och minskade TPO-antikroppar. Nu får dessa vittnesmål stöd av en helt ny studie från april 2019. Ytterligare en studie från 2016 visar att en kost som är snarlik AIP också levererade goda resultat.

Charlottesville-studien (1)

Enligt tusentals vittnesmål hjälper autoimmun kost (AIP) vid en lång rad autoimmuna sjukdomar. Denna bild har tidigare bekräftats genom studier på autoimmun inflammatorisk tarmsjukdom där autoimmun kost levererade imponerande resultat. Det har också länge varit känt att ett antal autoimmuna sjukdomar blir bättre av glutenfri kost. Den 27 april 2019 publicerades ytterligare en studie som tittade på autoimmun kost vid sköldkörtelsjukdom. Studien omfattade 17 patienter och pågick i 12 veckor. Av dessa fullföljde 16 personer programmet och resultaten var både väntade och oväntade. I metoden ingick fyra olika kategorier av mått: livskvalitet, symtom, uppmätt inflammation samt sköldkörtelfunktion (vilket även inkluderade immunförsvarets attack mot sköldkörteln). Resultaten av kostprogrammet var följande:

  • Högre livskvalitet: Det gjordes mätningar av både livskvalitet och blodmarkörer för sjukdom och under tiden studien pågick uppnåddes betydliga förbättringar på samtliga områden: fysisk funktion, känslomässig hälsa, vitalitet, mental hälsa, social funktion, kroppssmärtor och generell hälsa.
  • Minskad inflammation: Det finns flera sätt att mäta systemisk inflammation. Vid autoimmun sjukdom är det mycket vanligt att mängden vita blodkroppar är förhöjd på grund av just inflammation. Inflammation driver nämligen produktion av vita blodkroppar. Vita blodkroppar inkluderar flera olika typer av celler som neutrofiler, lymfocyter, monocyter och eosinofiler. Samtliga dessa celler minskade i antal som ett resultat av kostomläggningen. I studien uppmättes även inflammation genom CRP (C-reaktivt protein). Detta är ett mycket vanligt prov inom sjukvården som syftar till att avslöja pågående akut inflammation. Även detta mått visade en signifikant minskning (30 procent).
  • Bättre matsmältning: Studien inkluderade även fallbeskrivningar av samtliga deltagare och i dessa uppgav flertalet (12 av 16) att de innan studien började hade olika typer av magsymtom (IBS, irriterad tarm) som förstoppning, gasbildning, magsmärtor och liknande. Dessa symtom blev bättre hos samtliga under studiens gång.
  • Förbättrade hudsymtom: Flera deltagare rapporterade förbättring av hudsymtom som eksem, akne, nässelutslag och torr hud.
  • Bättre sömn: Flera deltagare rapporterade bättre sömn. Detta är något som ofta hänger samman med förbättrade IBS-symtom och just IBS och dålig sömn har kunnat kopplas samman i en rad andra studier.
  • Övrigt: Av de 13 patienter som medicinerade med ersättningshormon för hypotyreos kunde 6 patienter minska sin dos under de 10 veckor studien pågick. Detta föranleddes av ett minskat TSH-värde vilket är positivt vid hypotyreos. Vid sidan av detta observerades också ett förbättrat näringsupptag i form av högre uppmätt nivå av vitamin B12, B6 och B2.

Något som överraskade med studien var att man inte såg klinisk signifikant minskning av mängden TPO-antikroppar eller någon signifikant förändring av andra relevanta mätvärden som total T3, T3, fritt T3, total T4 eller fritt T4.

Författarna till studien spekulerar i att det möjligtvis skulle vara möjligt att se en gradvis förbättring av dessa mätvärden om studien hade pågått under längre tid än 10 veckor och istället sträckt sig över 6 till 12 månader. Två begränsande faktorer i Charlotteville-studien är det begränsade urvalet av personer som gjorde kostförändringen samt den korta tidsperioden interventionen pågick. En tidigare studie från 2016 (2), som inkluderade 108 personer med Hashimotos, har visat att en AIP-liknande kost kan ge minskade TPO-antikroppar på endast 10 veckor.

Av: Paleoteket. Om du vill läsa mer om forskningen finns en längre text på Paleoteket.se. Det går också att lyssna på ett samtal om studierna i avsnitt 42 av podcasten Paleoteket.

Låt maten bli din medicin – ny bok från Paleoteket berättar hur

Mer Forskning