Ny utbildning om sköldkörtelsjukdom för sjuksköterskor

Publicerad:

Institutionen för medicin vid Göteborgs universitet erbjuder nu en ny uppdragsutbildning i tyreoideasjukdomar om 7,5 högskolepoäng på kvartsfart med start i januari 2024. Kursen vänder sig till sjuksköterskor och är på avancerad nivå.

Kursens målsättning är att ge fördjupade kunskaper inom tyreoideahormoners normala funktion, patofysiologiska mekanismer och symtom som inträffar vid godartade tyreoideasjukdomar, samt fördjupande kunskaper inom personcentrerad vård, levnadsvanor, livskvalitet och olika omvårdnadsaspekter.  

“Vi på Sköldkörtelförbundet är överlyckliga över att denna satsning görs. Vi behöver fler professioner i vården som har mer  kunskap om sköldkörtelsjukdom och det är tydligt att vården för diabetiker tagit många kliv framåt tack vare just sjuksköterskor. Vi hoppas nu på samma stora kliv även för sköldkörtelpatienterna framöver” – säger Anna Bergkvist, förbundsordförande för Sköldkörtelförbundet.

Helena Filipsson Nyström universitetssjukhusöverläkare i endokrinologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, vad kommer utbildningen inom tyreoideasjukdomar innehålla?

“Under de år som har gått med arbetet med det nationella vårdprogrammet för hypertyreos har vi definierat ett behov som denna utbildning försöker möta för godartad sköldkörtelsjukdom. Dels vill vi förmedla medicinsk kunskap i syfte att man skall ha ett mer gedigen kunskapsbas att stå på och kunna svara på flera av patienternas frågor, men också att teamarbetet kring patienten skall öka så att sjuksköterskan självständigt i team med sin läkare kan ta ansvar för vissa delar av vården.

Vi ser också behovet att dra nytta av sjuksköterskans omvårdnadskompetens eftersom en grupp inom patienterna med godartad sköldkörtelsjukdom har besvär som hänger i där vi i vården borde kunna göra mer.”

Agneta Lindo, sjuksköterska vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, hur skulle vården för tyeoideapatienter bli bättre om vi bättre nyttjade just sjuksköterskornas roll?

“Genom att involvera sjuksköterskan som en aktiv del av teamet runt patienten och nyttja sjuksköterskans kunskap och kompetens kan vården för dessa patienter förbättras. Detta kan vi uppnå genom att erbjuda kontinuerligt stöd och information under hela vårdförloppet. Målet är att gemensamt skapa en plan tillsammans med patienten baserat på deras specifika behov för att ge ökad trygghet, delaktighet, patientnöjdhet och ökad patientsäkerhet.”

Mer Nyheter för professionen Mer Hälso- och sjukvård