5 frågor till Katarina Nydahl, eldsjäl i Sköldkörtelförbundet som nu blir verksamhetsledare

Publicerad:

Katarina Nydahl har precis blivit första person på plats på Sköldkörtelförbundets kansli. Hon brinner för individanpassad vård och att lyfta upp sköldkörtelsjukdom på agendan inom politiken och vården.

Hennes engagemang i förbundet stäcker sig över flera  år, senast som ledamot i förbundsstyrelsen. Hon kommer i sin nya roll som verksamhetsledare ha stor nytta av sin tidigare erfarenhet som medicinsk forskare och utredare på Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården.

Hur vill du arbeta för att få upp sköldkörtelfrågorna på agendan inom politiken och vården?

Tanken är att jag ska vara förbundets kontaktperson utåt för alla som på något sätt har inflytande över sköldkörtelvården. Ambitionen att ta med patientperspektivet i fler aspekter av vården ser vi mycket positivt på och vi vill gärna vara patientens röst när det kommer till sköldkörtelns sjukdomar. Vi vill vara en resurs och ett stöd när beslut fattas och vårdprogram utformas. Det finns otroligt mycket kunskap och erfarenhet hos patientgruppen som vården kan dra nytta av.

Många med sköldkörtelsjukdom mår dåligt trots behandling, hur ska vi komma till rätta med det?

Med tålamod och envetet arbete. Förändring tar tid. Ny svensk forskning visar att var fjärde patient mår dåligt åtta år efter behandling för Graves hypertyreos och cancer i sköldkörteln är en av de snabbast växande cancerformerna i världen. Endast var tredje patient som behandlas för underfunktion i sköldkörteln är helt symptomfri, enligt en patientundersökning som SIFO gjort för Sköldkörtelförbundet. Det varierar stort beroende på var du bor i landet om du har tillgång till individanpassad vård eller inte. Ett viktigt mål är att det ska finnas nationella kvalitetsregister och vårdprogram för alla sköldkörteldiagnoser. Med ökad kunskap kan behandlingen bli bättre. Vi tycker också det är viktigt att lyfta fram till beslutsfattare att det här inte bara handlar om onödigt lidande hos patienter utan dessutom är en viktig samhällsekonomisk fråga. Sköldkörtelsjukdom är en av våra största folksjukdomar med över en halv miljon personer som är drabbade.  När så många av en så stor grupp patienter mår dåligt blir det en stor kostnad för samhället.

Du är apotekare och forskare i grunden och har vidareutbildat dig inom funktionsmedicin, som är en modell för individanpassad vård. Vad har det gett dig för perspektiv på sköldkörtelvård?

Sköldkörtelsjukdomar är komplexa. När vi inte mår bra, trots standardbehandlingen för sköldkörteln bör man titta på orsakerna till det. Det kan handla om att prova andra behandlingar för sköldkörteln, som tillägg av T3 till  behandlingen. Men det kan också vara att titta bredare på vad som kan orsaka symtom. Att gräva djupare och hitta de verkliga orsakerna till sköldkörtelbesvären. Det kan till exempel handla om näringsobalanser och livsstilsfaktorer som stress och brist på återhämtning. Ofta kan vi må bättre med genom att få hjälp och stöd att anpassa livsstilen.

Du representerade förbundet när det bland 3000 föreningar blev utvalt som tredje bästa Patientföreträdare 2019. Hur kändes det?

Bland det första jag fick göra som verksamhetsledare var att tillsammans med förbundsordförande Anna Bergkvist åka och ta emot det här priset, jätteroligt! Vi är ett ungt förbund som har vuxit snabbt och priset är ett av flera kvitton på att vi redan besitter trovärdighet och trots begränsade resurser effektivt kan nå ut med vårt budskap. Just nu har vi inga statsbidrag och knep en pallplats i konkurrens med föreningar med mycket större ekonomi, som Astma och allergiförbundet. Vår ambition är att fortsätta bygga upp vår organisation och förhoppningsvis relativt snart uppfylla kriterierna för att kunna få statsbidrag.

Varför är det som sköldkörtelsjuk viktigt att bli medlem i Sköldkörtelförbundet?

Tillsammans kan vi visa att de här frågorna är viktiga och ju fler vi är desto större påverkan får vi. I somras läste många om hur sköldkörteldiagnoser kryper ner i åldrarna och den rapporten låg Sköldkörtelförbundet bakom. Med fler resurser kan vi fortsätta ta fram material som skapar opinion för en bättre sköldkörtelvård. Gå med i förbundet och gör din röst hörd!

Mer Nyheter om förbundet