Ove Törring om att justera dosen av Levaxin

Publicerad:

Ove Törring, docent, tidigare universitetslektor och överläkare i endokrinologi har lång erfarenhet av behandling av hypotyreos. Enligt honom kan en justering av Levaxin behöva göras i små steg, för att hitta en optimal dos. Han berättar också om du kan märka om du äter för mycket eller för lite Levaxin.

Ove Törring, Docent, tidigare Universitetslektor och Överläkare, har behandlat tusentals patienter med hypotyreos, både orsakad av Hashimoto’s och Graves. Han har också forskat på Graves sedan 1980-talet. Hans studier har blivit tongivande och influerat riktlinjer för behandling vid Graves i många länder, bland annat USA. Ove Törrings forskning just nu berör långtidskonsekvenser av Graves och hans senaste studier tittar på livskvalitet på lång sikt hos patienter med Graves. Även dessa studier har väckt intresse, kanske speciellt för att man kunnat visa att personer som fått radiojod har sämre livskvalitet än patienter med andra behandlingar.

Att finjustera behandlingen

Att justera dosen under behandlingen kan vara nödvändigt. Men det kan finnas nytta med att förändra dosen i ännu mindre steg än vad som är vanligt. Ove Törring förklarar hur han brukar göra:

”I början behöver man gå ganska fort fram med höjningar av Levaxin tills man hittar rätt dos. Därefter behöver man vara uppmärksam på att den dosen i framtiden kan behöva justeras. Den dos som var rätt efter 6 månader kanske inte alls är det efter ett år. Då är det bästa att ändra dosen i små steg. Det kan handla om 25 eller 50 mcg Levaxin per vecka och sedan väntar man i två månader och ser hur symtomen förändras innan man gör en bedömning om ny justering behövs.

Vi föds alla med en individuell genetisk setpoint mellan T4 och TSH. När du börjar en substitutionsbehandling vet vi inte hur din kropp var inställd på denna setpoint, det vill säga balansen mellan T4 och TSH, innan du blev sjuk. Därför är det viktigt att vara öppen för att justera behandlingen.”

Behöver du öka eller minska dosen?

För att veta när det är dags att finjustera kan du vara uppmärksam på dina symtom.

”Symtom på översubstitution, för mycket Levaxin, är liknande Graves sjukdom men i lättare form.

  • Hjärtklappning
  • Kort stubin
  • Termostaten är högt inställd, du svettas lätt
  • Större aptit
  • Känner dig distanserad från andra. Omgivningen kan märka att du lyssnar artigt men den har svårt att nå dig. Och ofta gör du ändå som du själv vill.

Jag brukar fråga mina patienter: Om du är ute och går och kommer till en lättare backe som du inte brukar ha problem med, blir du mer andfådd och svettig av att gå i den än förut? Det kan vara tecken på översubstitution.

Om du är undersubstituerad kan du få symtom likt de vid hypotyreos, exempelvis:

  • Oengagerad
  • Fryser
  • Tappar hår
  • Lägre sexlust
  • Svårare att bli gravid”

Text: Katarina Fornander har en magister i Biomedicin från KI och är journalist inom medicin och hälsa. Intervjun med Ove Törring är ett utdrag ur hennes bok ”Efter Graves – Din väg till läkning” om Graves tyreoidit, som är den vanligaste typen av hypertyreos och vad du kan göra för att återhämta dig efter sjukdomen.

Vet vad de pratar om

”Det jag uppskattar mest med Sköldkörtelförbundet är att det känns som att de tar det på allvar, och det kändes som att det var första gången. Det känns som att de vet vad de pratar om och att de inte förminskar det på något sätt.”

/Emma, 27, medlem sedan 2019

Gå med i Sköldkörtelförbundet du också! Se vad ett medlemskap kan ge dig och vad ditt stöd bidrar till »

Mer Hälso- och sjukvård