Peter Hagland: Majoriteten av alla som inte mår bra har inte uppnått målet för TSH

Publicerad:

Peter Hagland som är psykiater vid Koppardalens Vårdcentral har erfarenhet av att hjälpa patienter som inte mår bra trots behandling för hypotyreos. Han menar att i de flesta fall har patienten inte nått behandlingsmålen för TSH. Han menar också att personer med neuropsykiatriska diagnoser som har hypotyreos bör bedömas av psykiatriker. Peter Hagland påminner slutligen om att en del patienter har sämre fungerande dejodaser och hur det bör hanteras.

Peter Hagland är specialist inom psykiatri och jobbar på Koppardalens vårdcentral. Där träffar han ofta patienter som inte mår bra trots att de får behandling för sin hypotyreos. Han brukar då titta närmare på TSH som för de flesta som har kvarvarande symtom inte är inom det intervall som ska vara behandlingsmål.
  
– Majoriteten av sköldkörtelpatienterna, på Tyroxinbehandling, som inte mår bra har aldrig nått behandlingsmål på TSH 0.4-2.5 mIE/L (tidigare var övre referens 1.8). Många kollegor (även endokrinologer) tror att när T4 och T3 är inom normalområdet så är allt bra.

Psykiater kan hjälpa dig med neuropsykiatriska sjukdomar

Han ser också att personer med neuroendrokrina och neuropsykiatriska diagnoser, som ADHD eller autism, inte får träffa psykiatriker i så stor utsträckning de skulle behöva.
 
– Det neuroendokrinologiska/ neuropsykiatriska perspektivet har inte endokrinologer kompetens eller erfarenhet av att bedöma eftersom det är vi som psykiater som träffar den patientgruppen. Skäl för behandling i den gruppen har inget med hormontillgång i sig att göra.


Har du hypotyreos och samtidigt den typen av diagnos rekommenderar Peter Hagland därför dig att träffa en psykiater.


–    Både under- och överbehandling kan ha negativa effekter, där framförallt förhöjda T4 (över 22) leder till personlighetsförändring, agitation och ångest. Helt klart behövs ytterligare forskning och utbildning kring detta – samt förståelse för att det inte enbart är en endokrinologisk problematik, menar han.


Enzymerna viktiga för omvandling av T4 till T3

Levaxin är en syntetisk form T4, som egentligen inte är något aktivt hormon. Det behöver ombildas till T3 genom att en jodatom plockas bort. T4 innehåller 4 jodatomer och T3 som du säkert kan gissa 3. De görs av enzymer kallade dejodaser. Nu är det så att den här omvandlingen kan fungera olika bra hos olika personer. Det finns medfödda varianter av enzymerna som kan göra att de fungerar sämre men även livsstilen kan påverka hur effektivt T4 omvandlas till T3.


– Ca 6% av Hypotyreos patienter har ett sämre fungerande dejodas, dvs enzymet som omvandlar T4 till T3. De svarar dåligt på Levaxin och får då för höga T4 (biverkningar), får inte ner TSH och ligger lågt i T3 – speciellt i samband med ansträngning. Dessa patienter har ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Ockelbo/Storvik/Sandviken är ett område med endemisk låg T3 problematik på grund av detta. Dessa patienter ska ha kombinationsbehandling Liothyronin och Levaxin, avslutar Peter Hagland.

Av Katarina Fornander, författare och journalist inom medicin och hälsa

Mer Hälso- och sjukvård