Provtagning och uppföljning av din sköldkörtelsjukdom – därför är det viktigt och 5 saker att tänka på

Publicerad:

Uppföljning av din sköldkörtelsjukdom med blodprover och där någon frågar hur du mår, är viktigt av flera skäl. Här får du veta varför, vilka blodprover som rekommenderas och vad som är viktigt att tänka på inför provtagning.

Även efter att man har fått en sköldkörteldiagnos och blivit så kallat väl inställd på en medicindos, kan kroppens behov av sköldkörtelhormon förändras. Behovet kan med tiden komma att öka eller minska, vilket innebär att man behöver justera sin dos.

Att gå år ut och år in utan någon uppföljning med blodprover eller av måendet, är därför ingen bra idé. Att ligga fel i dos kan leda till att man mår dåligt och att olika organ i kroppen får extra belastning – helt i onödan.

Vad är då rätt dos sköldkörtelmedicin för dig?

Det är inte alltid helt lätt att veta vad som är den optimala dosen för dig som individ, och det är också något som kan förändras över tid. Därför är det viktigt att inte enbart titta på blodproverna utan även på hur du mår, såväl fysiskt som mentalt.

Det finns flera validerade skattningsformulär för mående och livskvalitet som skulle kunna användas brett inom vården för uppföljning. Ett av dem är specifikt framtaget för sköldkörtelsjukdom: ThyPRO.

I vårdprogrammet för hypertyreos (överfunktion i sköldkörteln) som lanserades i början av 2023 finns rekommendationen att använda ThyPRO-39 vid uppföljning av hypertyreos. Sköldkörtelförbundet menar att det vore värdefullt att använda ThyPRO-39 också vid uppföljning av hypotyreos, till exempel en gång per år. Detta för att få en bättre bedömning av måendet och för att kunna jämföra och följa utvecklingen över tid.

Vilka prover är viktiga att hålla koll på om man har en sköldkörtelsjukdom?

– Förutom de vanliga sköldkörtelmarkörerna fritt T4, fritt T3, TSH samt TPOak och TRAK som är antikroppar mot sköldkörteln är det viktigt att försäkra sig om att man inte har några näringsbrister, säger Rebecca Engelbert, verksamhetschef på Medisera.

Symtomen vid järnbrist, D-vitaminbrist och B12-brist kan delvis vara samma som vid sköldkörtelsjukdom, och det är viktigt att upptäcka och behandla eventuella brister. Järn och B-vitaminer men även zink, är exempel på ämnen som är viktiga för att ämnesomsättningen ska fungera optimalt.

Tillsammans med Sköldkörtelförbundet har Medisera satt ihop en hälsokontroll, Sköldkörteltest Stor, som innehåller testerna fritt T4, fritt T3, TSH, TPO-antikroppar, ferritin (järndepåer), D-vitamin, vitamin B12 (kobalamin), vitamin B9 (folat), homocystein (stiger före B12, B9 och B6 sjunker) och zink. Denna hälsokontroll täcker de vanligaste näringsbristerna.

5 råd inför provtagning

  1. Först ett grundläggande tips: Oavsett hur du väljer att göra inför provtagning, försök att alltid göra på samma sätt, för att på bästa sätt kunna jämföra provsvaren över tid.
  2. Försök att ta dina prover vid ungefär samma tid varje gång, för att på bästa sätt kunna jämföra provsvaren över tid. Det är rekommenderat att ta sköldkörtelprover på morgonen.
  3. Ta ingen medicin på morgonen samma dag som du tar prover. Hör du till dem som tar Levaxin/Euthyrox (T4) på morgonen? Då låter du bli att ta medicinen på morgonen innan provtagningen och tar den efter provtagningen istället, för att du ska få tillförlitliga värden. Brukar du ta Levaxin/Euthyrox på kvällen? Då låter du bli att ta medicinen kvällen före provtagningen och tar den efter provtagningen istället.
    I en studie där man under 24 timmar följt blodvärden hos patienter som medicinerade med T4, tog det i snitt 24 timmar för fritt T4 att återgå till samma nivå som innan de tog sin dos – men redan efter 16 timmar låg värdet nära. 
  4. Frukost eller inte? Huruvida du äter frukost eller är fastande före provtagning kan i viss mån påverka dina värden. Bestäm dig därför för om du ska ha som rutin att äta frukost före provtagning eller inte, och följ sedan denna rutin.
  5. Tar du kosttillskott som innehåller biotin? Biotin (vitamin B7) är vanligt i kosttillskott för bland annat hud och hår. Biotindoser över 5 mg per dag har visat sig kunna ge falskt förhöjda värden av T4 och T3 och falskt lågt TSH-värde. Undvik därför tillskott med höga doser biotin under två dygn (48 timmar) innan du tar sköldkörtelprover.

 

Vanliga sköldkörtelmarkörer

Det vanligaste provet läkare använder som vägledning för att ställa in medicineringen är TSH. Ofta tas även fritt T4 och ibland fritt T3.

  • TSH (tyreoideastimulerande hormon) är ett styrhormon som hypofysen frisätter för att reglera nivåerna av sköldkörtelhormon i kroppen.
  • T4 (tyroxin) är det huvudsakliga hormonet som produceras i sköldkörteln. T4 är ett prohormon som omvandlas till aktivt hormon, T3, i cellerna i kroppens vävnader. Större delen av T4 är proteinbundet. Provet fritt T4 mäter obundet T4 som är tillgängligt för cellerna.
  • T3 (trijodtyronin) produceras dels i sköldkörteln men till största delen via omvandling av T4 i cellerna i kroppens vävnader. Större delen av T3 är proteinbundet. Fritt T3 mäter obundet T3 som är tillgängligt för cellerna.

Sjuk men inte ensam

“Det var något som också var en stor grej för mig i början. Att jag var inte konstig i huvudet. Jag hade ingen depression eller någonting, utan jag var sjuk. Och jag var inte ensam. Det är viktigt att man känner att man inte är ensam tycker jag. Att man kan träffa och prata med andra i liknande situation.”

/Susanne, 56, medlem sedan 2017

Gå med i Sköldkörtelförbundet du också! Se vad ett medlemskap kan ge dig och vad ditt stöd bidrar till »

Mer Hälso- och sjukvård