Så påverkas provresultaten av sköldkörtelmedicin

Publicerad:

Har du också varit med om att få olika besked på vårdcentralen när det gäller uppehåll med sköldkörtelmedicin eller inte innan provtagning? Hur påverkas egentligen resultatet? Sköldkörtelförbundet reder ut begreppen.

Det korta svaret är att det beror på vilken medicin du tar och vilka prover som tas.

  • För mest tillförlitliga resultat rekommenderas att man tar proverna fastande direkt på morgonen före dagens dos av sköldkörtelhormon. Det är också bra att göra på samma sätt vid varje provtagning så att dina provresultat blir jämförbara över tid.

Vanliga labbtester

Det vanligaste provet läkare använder som vägledning för att ställa in medicineringen är TSH. Ofta tas även fritt T4 och ibland fritt T3.

TSH (tyreoideastimulerande hormon) är ett styrhormon som hypofysen frisätter för att reglera nivåerna av sköldkörtelhormon i kroppen.

Fritt T4 (tyroxin) är det huvudsakliga hormonet som produceras i sköldkörteln och är ett prohormon som omvandlas i vävnadernas celler till aktivt hormon, T3. Större delen av T4 är proteinbundet – fritt T4 mäter obundet T4 som är tillgängligt för cellerna.

Fritt T3 (trijodtyronin) produceras dels i sköldkörteln men till största delen via omvandling av T4 i cellerna i kroppens vävnader. Större delen av T3 är proteinbundet – fritt T3 mäter obundet T3 som är tillgängligt för cellerna.

Om du behandlas med levotyroxin/T4 (Euthyrox, Levaxin)

Halveringstiden för T4 i blodet är cirka 6-7 dygn, vilket betyder att när du efter 4-6 veckor är inställd på en dos, så tar det 6-7 dygn för 50% av dosen att lämna kroppen. När forskare studerade nivåerna av TSH, fritt T4 och fritt T3 hos patienter med hypotyreos fann man att TSH-värdet var något lägre under de första 12 timmarna efter att man tagit sin T4-medicin för att därefter ligga på en något högre nivå. Nivåerna av fritt T4 ökade tillfälligt från cirka 2 timmar efter dos och nådde tillbaka till jämviktsnivån efter 12 timmar fram till nästa dos.

Om du till exempel tar Euthyrox eller Levaxin kl 7 på morgonen och sedan tar blodprovet kl 9 kan testet visa ett falskt förhöjt T4-värde, vilket skulle kunna leda till att läkaren sänker din dos trots att T4 egentligen ligger på en lägre nivå under större delen av dagen.

  • För att få ett tillförlitligt värde för TSH och fritt T4 när du medicinerar med Euthyrox eller Levaxin bör det gå 24 timmar (eller minst 12-16 timmar) mellan senaste dos och provtagningen.

Om du behandlas med liotyronin/T3 (Liothyronin, Cytomel, NDT)

Halveringstiden för T3 i blodet är cirka 1-2 dygn, vilket gör att koncentrationen av T3 svänger mer över tid än för T4 som har en betydligt längre halveringstid. Detta är anledningen till att man ofta säger att provsvaren är svårare att tolka vid kombinationsbehandling.

När forskare studerade nivåerna av TSH, fritt T4 och fritt T3 hos patienter med hypotyreos som behandlades med T4+T3 en gång per dag, fann man att nivåerna av TSH var nedtryckta under 5 timmar efter dos för att sedan stiga igen upp till 13 timmar efter dos och därefter stabiliseras. Nivåerna av fritt T3 ökar snabbt efter dos och når sin maximala koncentration efter 1-2 timmar för att efter cirka 4 timmar sjunka tillbaka.

  • När du tar läkemedel som innehåller T3 kommer provsvaret att påverkas både av hur lång tid det gått sedan senaste dos, men också av hur doserna fördelats under dagen.

  • För att minska hormonsvängningarna brukar man rekommendera att dela upp dosen av T3-innehållande medicin på 2-3 gånger per dag.

  • För att få ett tillförlitligt värde för TSH och fritt T3 när du tar medicin som innehåller T3 bör det gå minst 12-15 timmar mellan senaste dos och provtagningen.

  • Det är viktigt att göra på samma sätt varje gång för att kunna jämföra provsvaren över tid.

Biotin kan störa analysen

Höga halter av biotin (vitamin B7), som är vanligt i kosttillskott för bland annat hud och hår, kan orsaka falskt förhöjda värden av T4 och T3 samt falskt låga TSH-värden (gäller biotindos >5 mg/dag).

  • Det rekommenderas att upphöra med tillskott som innehåller höga halter av biotin 48 timmar innan man tar sköldkörtelprover.

Referenser

Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Tionde upplagan. 2018

Fass.se

Saravanan P, Siddique H, Simmons D, Greenwood R, Dayan C. Twenty-four Hour Hormone Profiles of TSH, Free T3 and Free T4 in Hypothyroid Patients on Combined T3/T4 Therapy. Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes. 2007;115(04):261-267. doi:10.1055/s-2007-973071.

Biotin supplement use is common and can lead to the false measurement of thyroid hormone in commonly used assays. Clinical Thyroidology for the Public. 2018; 11(12):3-4

Gjorde mig tryggare och starkare

”Tack vare förbundet visste jag vad jag skulle säga när jag kom till läkaren. Vilken fakta jag skulle lägga fram, vad som var sanning och hur jag skulle uttrycka mig. Och att det är bra att ha med sig någon. Jag tog med mig min syster. För bara det gjorde att jag blev tryggare och starkare.”

/Susanne, 56, medlem sedan 2017

Gå med i Sköldkörtelförbundet du också! Se vad ett medlemskap kan ge dig och vad ditt stöd bidrar till »

Mer Hälso- och sjukvård