Säger din läkare att du måste sänka dosen för att ditt TSH är för lågt? Läs då detta.

Publicerad:

SENAST UPPDATERAD: 9 NOVEMBER 2023

Behandlas du med Levaxin eller Euthyrox och har fått besked om att sänka din dos eftersom TSH är för lågt? Din läkare säger så i all välmening eftersom hen inte vill att du ska komma till skada – då läkare många gånger har fått höra/läsa att det finns risk för benskörhet/frakturer och hjärtproblem vid ett lågt TSH. Men detta är exempel på en faktoid, något som upprepats så många gånger att det blivit till en vedertagen sanning – även då det inte finns belägg för påståendet. 

2019 publicerades äntligen en stor kohortstudie, där man följt över 160 000 hypotyreospatienter som behandlats med levotyroxin/T4 under i snitt 6 år (men vissa betydligt längre då studien pågått under 23 år). Den bekräftar tidigare kohortstudie (på färre patienter) och visar bland annat på att det finns:

  • INGET samband mellan risk för benskörhet/frakturer och ett lågt TSH (lägre än 0,4): ”we found no association between low or high TSH and risk of all fractures; however, we observed an increase in risk of fragility fractures at TSH concentrations above 10 mIU/L”.
  • INGET samband mellan risk för förmaksflimmer och de lägsta TSH-värdena (lägre än 0,1). Forskarna kunde till och med se en marginellt SKYDDANDE effekt mot förmaksflimmer vid ett TSH mellan 0,1 och 0,4: ”we observed no association between risk of atrial fibrillation and the lowest or highest TSH categories. However, we found a marginal protective effect at TSH concentrations of 0.1-0.4 mIU/L (hazard ratio 0.86 (0.74 to 1.00; P=0.05)”.
  • INGET samband mellan kranskärlssjukdom eller stroke/TIA och ett lågt TSH (lägre än 0,4). Forskarna såg till och med en SKYDDANDE effekt mot hjärtsvikt vid ett lågt TSH (mellan 0,1 och 0,4): ”At low TSH concentrations (<0.4 mIU/L), no association with ischaemic heart disease or stroke/transient ischaemic attack was present, but we observed a protective effect for heart failure (hazard ratio 0.79 (0.64 to 0.99; P=0.04) for TSH <0.1 mIU/L and 0.76 (0.62 to 0.92; P=0.006) for 0.1-0.4 mIU/L).”

Man kunde se en ökad dödlighet för dem med ett TSH lägre än 0,1. Denna risk var högre för dem som hade ett TSH över 4,0, och betydligt högre vid TSH över 10.

Slutsatserna av studien är otroligt viktig information – då många hypotyreospatienter idag förvägras en behandlingsdos som får dem att må bättre eller till och med bra! Och information om studien behöver därför nå så många läkare som möjligt.

Med dessa fakta i handen kommer läkare känna sig trygga i att låta patienter ha ett TSH lägre än nedre referens, om patienterna mår bättre av det och vill ha det. Och om man tänker logiskt, så inser man att det omöjligt kan vara ett lågt TSH/brist på TSH i sig, som ger eventuella biverkningar. Det är givetvis mängden T4 och T3 som är viktig, och där kan blodproverna ge en fingervisning (ger ett mått på hur det står till i blodbanan, som är transportsträckan, men säger inget om hur det ser ut i vävnaderna och i centrala nervsystemet/hjärnan, dit T4/T3 ska nå.)

Läs hela studien här: Thyroid replacement therapy, thyroid stimulating hormone concentrations, and long term health outcomes in patients with hypothyroidism: longitudinal study

Öka sina kunskaper

”Jag tycker man ska bli medlem för att öka sina kunskaper, så man kan vara mer direkt med läkaren. Till exempel vad man vill ha för typ av hjälp, vilka prover man skulle vilja ha tagna och varför.”

/Emma, 27, medlem sedan 2019

Gå med i Sköldkörtelförbundet du också! Se vad ett medlemskap kan ge dig och vad ditt stöd bidrar till »

Mer Forskning