Seminarieserie om precisionsmedicin – paradigmskiftet inom cancerbehandling

Publicerad:

Välkommen till den andra delen av seminarieserien om precisionsmedicin- paradigmskiftet inom cancerbehandling.

Bayer arrangerar en seminarieserie om precisionsmedicin i samarbete med Karolinska Institutet Innovations AB och Roche.

Sedan en tid har Bayer och Sköldkörtelförbundet en dialog om hur vi kan nå ut med mer kunskap kring precisionsmedicin, en metod som kan användas vid bland annat sköldkörtelcancer. Förbundet blev kontaktade av Bayer och än så länge finns inget formellt samarbete men en kunskapsdelning mellan parterna. Vi ser framemot en fortsatt dialog.

Från inbjudan till seminariet:

Precisionsmedicin med patient och läkare i fokus
Anmälan sker här på länken.

Patientföreträdare har ofta i olika fora talat om att vården ska ha ett personcentrerat förhållningssätt som ska utgå ifrån varje enskild individs behov och förutsättningar. Precisionsmedicin, en individanpassad behandling, förutsätter just det. Men en cancervård som i mångt och mycket är organiserad utifrån en uppdelning av olika typer av cancer och organ istället för att utgå ifrån varje individ och vävnadsospecifikt, vilka krav ställer det på vård, läkare och patienter? Hur kommer exempelvis patientorganisationer framöver att organisera sig för att kunna ställa krav på vården och politiken när de kommer att ha mer gemensamt med personer med olika cancerformer, men samma genförändring, än med personer med samma cancerform?

Medverkande i diskussionen:
Margareta Haag, 
ordförande för Nätverket mot cancer

Karin Elinder, 
intressepolitisk sakkunnig för vård- och forskningsfrågor, Cancerfonden

Hans Hägglund, 
nationell cancersamordnare, Sveriges kommuner och regioner, SKR

Moderator: Johan Bondestam, 
Regional Access Lead, Bayer

(Agenda och talare kan komma att uppdateras)

 23 september kl 11.30-12.30

Varmt välkomna att delta digitalt med en länk som skickas ut den 22 september.

——————————————————————————————

Seminarier om precisionsmedicin – paradigmskiftet inom cancerbehandling
Precisionsmedicin beskrivs ofta som ett paradigmskifte inom den medicinska forskningen. Mediciner som erbjuder en individanpassad behandling och där cancertumörens lokalisation spelar mindre roll än vad det är för typ av genförändring som ligger bakom. Istället för att tala om cancerindikationer så riktats alltmer intresse mot vilka gen-eller proteinförändringar som orsakar eller bidrar till cancerutvecklingen. Ett paradigmskifte som innebär nya möjligheter att behandla sjukdomar som tidigare inte gått att behandla men som också ställer nya krav på forskare, läkare, myndigheter, vård och kanske även patienter.  Statens ambition, uttryckt i Life Science strategin, är att Sverige ska vara ett föregångsland för införande av precisionsmedicin i vården. En rimlig ambition givet att vi har en stark ekonomi och en forskning och vård i världsklass. Men om den ambitionen ska bli verklighet – vad krävs då? Det hoppas vi kunna belysa i tre seminarier om precisionsmedicin. 

Mer Forskning