Sköldkörtelförbundet beviljas statsbidrag

Publicerad:

Sköldkörtelförbundet beviljas statsbidrag som funktionsrättsorganisation för 2023. Förbundet får i och med detta extra medel för att stärka organisationen och förbättra samhället för personer som lever med sköldkörtelsjukdom.

– Att vi beviljas statsbidrag är ett kvitto på den resa förbundet gjort mot att bli starkare som organisation under de senaste åren. Det betyder att vi kan öka takten i vårt arbete, till nytta för våra medlemmar och alla andra som lever med en sköldkörtelsjukdom, säger Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet.

Sedan hösten 2019 har Sköldkörtelförbundets mål varit tydligt – förbundet ska ansöka och nå upp till de krav som Socialstyrelsen ställer på organisationer med liknande verksamhet. Det har varit ett viktigt mål som funnits med i verksamhetsplanerna sedan dess. 

Målet har till exempel inneburit en satsning på att starta fler länsföreningar ute i landet. För att få bidraget krävs verksamhet i minst tio län. Det har också inneburit att Sköldkörtelförbundet har breddat verksamheten till att omfatta fler samhällsområden som patienternas situation i arbetslivet, i studier och deras ekonomiska situation.

– Att få statliga medel betyder att vi erkänns som organisation och får en tydligare plats vid bordet när vården ska ta fram nya riktlinjer eller när vården ska utvecklas, säger Katarina Nydahl, medicinskt sakkunnig på Sköldkörtelförbundet.

Förbundets har beviljats 990 131 kr i bidrag varav 199 844 kr i samarbetsmedel som tillfaller Funktionsrätt Sverige där förbundet avser ansöka om medlemskap.

För mer information:

Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet, anna.bergkvist@skoldkortelforbundet.se

Mer Nyheter om förbundet