Sköldkörtelförbundet går med i kluster för arbetsmarknadsfrågor

Publicerad:

Sedan förra året är Sköldkörtelförbundet medlemmar och nu har vi också börjat engagera oss i Funktionsrätt Sveriges kluster för arbetsmarknadsfrågor! Funktionsrätt Sverige är en paraplyorganisation som samlar föreningar som arbetar för allas plats och delaktighet i samhället. Ett kluster kan liknas vid en arbetsgrupp och bildas när ett behov har identifierats och det finns intresse från flera av medlemsförbunden.
– Vi hoppas att detta ger oss ytterligare ytor att prata om hur sköldkörtelsjukdom påverkar vardagen för våra medlemmar på olika arenor, säger Anna Bergkvist, förbundsordförande.
Funktionsrätt Sveriges kluster för arbetsmarknadsfrågor skriver debattartiklar, skrivelser till myndigheter och ministrar och ordnar möten där vi gemensamt lyfter hur arbetsmarknaden behöver anpassas för den med funktionsnedsättning.
Mer om hur klustret för arbetsmarknadsfrågor går att läsa här!
Du kan läsa mer förbundets arbete kring arbetsliv och studier här!
Mer Media & opinion